Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Ważne dokumenty

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czemierniki

 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czemierniki na lata 2017-2023

Strategia rozwoju lokalnego Gminy Czemierniki na lata 2016 – 2022

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czemierniki na lata 2016-2023

 

Plan zagospodarowania przestrzennego rozbudowy osiedla domków jednorodzinnych w Czemiernikach przy ul. Zamkowej

Plan odnowy miejscowości Czemierniki na lata 2016-2025

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czemierniki na lata 2011-2032

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czemierniki na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMIERNIKI

 

Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy CzemiernikiWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również