Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Projekty UE

PROJEKT POD NAZWĄ „CYFROWA GMINA” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020; DZIAŁANIA 3.1 „DZIAŁANIA SZKOLENIOWE NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH” DOTYCZĄCY REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO PN. „ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMIN POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ”

Masz 25 lat lub więcej? Mieszkasz na terenie gminy Czemierniki? Chcesz wzbogacić swoje doświadczenie w zakresie kompetencji cyfrowych? Weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Gminę Czemierniki w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

Mieszkaniec gminy może zostać przeszkolony z następujących tematów:

„Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla wszystkich osób, które zainteresowane są działalnością w sieci w ramach różnych portali społecznościowych. Prezentowany moduł szkoleniowy poświęcony jest przygotowaniu odpowiedzialnego i przewidującego konsekwencje swoich działań użytkownika Internetu. Dzięki tym materiałom każdy użytkownik pozna filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystania ich w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Ponadto, jako jednostka społeczeństwa informacyjnego nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych wszystkim obywatelom takich, jak złożenie założenie konta ePUAP i profilu zaufanego.

„Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

„Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które chciałyby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami, dedykowanymi forami wymiany informacji biznesowych Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), korzystać z elektronicznego konta bankowego, jak dokonywać e-płatności, robić zakupy, rezerwować podróże.

„Rodzic w Internecie” przeznaczony jest dla rodziców i prawnych opiekunów dzieci. Prezentowany moduł szkoleniowy poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci oraz adekwatnego reagowania na sytuacje zagrożenia. Dzięki tym materiałom każdy rodzic lub prawny opiekun pozna wartościowe i pochodzące z legalnych źródeł treści dla dziecka, dzięki którym będzie mógł pozytywnie sterować poszukiwaniami i rozwojem zainteresowań młodego pokolenia. Zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci (pozna jakie konsekwencje niesie ze sobą HATE, TROLLING, kradzież treści). Jako jednostka społeczeństwa informacyjnego nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych.

„Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi, dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych oraz portalami meteorologicznymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

„Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony jest dla wszystkich osób mających zamiar prowadzić własną stronę internetową lub blog. Prezentowany moduł szkoleniowy poświęcony jest przygotowaniu kreatywnego bloggera, który dzięki swoim dzieło będzie mógł działać na swoją rzecz jak i najbliższego środowiska. Dzięki tym materiałom każdy użytkownik pozna wartościowe i pochodzące z legalnych źródeł treści, dzięki którym będzie mógł atrakcyjnie tworzyć swoją stronę lub bloga, nabędzie podstawowe umiejętności pozwalające mu stworzyć, zarządzać, opracowywać i dodawać do nich treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe).

Dodatkowe informacje otrzymasz w Urzędzie Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, tel. 83 351-30-03 wewn. 22 LUB 17.

Grafika przedstawia plakat promujący projekt

O projekcie

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej, projekt grantowy realizowany w ramach Działania 3.1 „Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.

Budżet projektu: 3 857 777,77 PLN

Projekt jest realizowany w formie projektu grantowego.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych, u 6 200 odbiorców ostatecznych którzy ukończyli 25 rok życia, zamieszkujących gminy województwa lubelskiego i podkarpackiego, poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe do 31.08.2019 r. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. Rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz technologie informacyjno-komunikacyjne u 6 200 odbiorców zamieszkujących gminy województwa lubelskiego i podkarpackiego poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe do 31.08.2019;
  2. Nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych, u 6 200 odbiorców ostatecznych zamieszkujących gminy województwa lubelskiego i podkarpackiego poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe do 31.08.2019;
  3. Stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym w gminach województwa lubelskiego i podkarpackiego do 31.08.2019.

Efektem realizowanych działań będzie podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności korzystania z Internetu w tym elektronicznych usług publicznych u min. 80% odbiorców uczestniczących w szkoleniach

Potrzeba realizacji projektu wynika z faktu, że odsetek osób w wieku 25-74 lat, posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe w Polsce, jest niższy niż średnio w UE, a w przypadku grupy 45-64 lat niższy nawet o ponad 20 punktów procentowych. W 2016 r. 44% obywateli Polski posiadało podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe, podczas gdy 56% nie miało żadnych lub prezentowało bardzo niskie kompetencje w tym zakresie. Wskaźnik ten plasuje Polskę na 23. miejscu w UE.Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również