Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

Zakres świadczonej pomocy w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie, Parczewie i Zamościu jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-9;
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie

ul. Niecała 18/3, 20-080 Lublin
tel. 783 510 310, tel. 81 533 72 09
cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

Osoby pierwszego kontaktu:

 • Daria Makochoń-Gziut
 • Magdalena Barabas
 • Róża Otręba

Godziny pracy:

 • poniedziałek 8-18
 • wtorek 8-20
 • środa 8-18
 • czwartek 8-19
 • piątek 8-18
 • sobota 8-15

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Parczewie

tel. 504 806 438, 783 510 310
parczew.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

Osoby pierwszego kontaktu:

 • Anna Walczyna
 • Jolanta Antoniuk
 • Róża Otręba

Godziny pracy

 • poniedziałek 12-19
 • wtorek 8-16
 • środa 8-11, 16-20
 • czwartek 8-11, 16-20
 • piątek 8-15
 • sobota 10-14


Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również