Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0120/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Celem projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

W ramach projektu zaplanowano realizację zadania pn. “Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Czemierniki” tj. przeprowadzenie audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu informatycznego (min. serwera wraz z oprogramowaniem, zapory sieciowej UTM, switche zarządzalne, access pointy, system zbierania i analizy loków, oprogramowanie antywirusowe, zasilacze awaryjne UPS, udządzenia NAS, wdrożenie SZBI) dla Urzędu Miejskiego w Czemiernikach.

Okres realizacji: do 30.06.2026 r.

Całkowity koszt realizacji: 335 093,82 zł.

Kwota dofinansowania: 335 093,82 zł.

Wkład własny Gminy Czemierniki: 0,00 zł.

Dofinansowanie: 100%

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem BadawczymWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również