Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Granty PPGR-Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

logo z lewej Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, na środku flaga Polski napis Rzeczpospolita Polska, z prawej flaga Unii Europejskiej i napis Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Czemierniki otrzymała dofinansowanie w programie Polska Cyfrowa „Granty PPGR-Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Gmina Czemierniki znalazła się na liście wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Projekt „Granty PPGR” ma na celu wyeliminowanie ograniczeń w dostępności cyfrowej dla uczniów z terenów popegeerowskich. Gmina Czemierniki otrzymała dofinansowanie w kwocie 37.800,00 zł (100% wnioskowanej kwoty) na zakup 14 sztuk laptopów oraz oprogramowania służących do nauki zdalnej.
Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin określono jako iloczyn ilości dzieci z rodzin po PPGR razy maksymalną stawkę za jednostkę komputera, która uległa zmianie na etapie weryfikacji wniosków i wynosi odpowiednio:

  • 2 500 zł na laptop lub komputer stacjonarny
  • 1000 zł na tablet


Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również