Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Gospodarka odpadami

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2024 roku

 

 

 

Firma odbierająca odpady komunalne

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski

tel. 83 352 61 01, 83 352 61 11, fax 83 352 61 01

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Czemierniki ul. Parczewska 57, 21-306 Czemierniki.

Czynny w piątki od godz. 8.00 do 12.00.

Uwaga! W każdy pierwszy piątek miesiąca Punkt czynny w godz. od 12.00 do 16.00.

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czemierniki zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski, NIP 5381836122, REGON 060627212, Instalacja Spółki – Biała 185b.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany od mieszkańców gminy Czemierniki w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czemiernikach, który znajduje się przy ulicy Parczewskiej 57. PSZOK jest prowadzony przez Gminę Czemierniki.

Osiągnięte przez gminę Czemierniki poziomy recyklingu

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

 • Rok 2012: 100
 • Rok 2013: 26,23
 • Rok 2014: 21,60
 • Rok 2015: 28,40
 • Rok 2016: 24,84
 • Rok 2017: 8,22
 • Rok 2018: 0,00
 • Rok 2019: 0,00
 • Rok 2020: 0,00

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

 • Rok 2012: 0
 • Rok 2013: 22,79
 • Rok 2014: 48,30
 • Rok 2015: 59,80
 • Rok 2016: 21,76
 • Rok 2017: 38,59
 • Rok 2018: 39,91
 • Rok 2019: 41,21
 • Rok 2020: 51,60

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

 • Rok 2012: 0
 • Rok 2013: 100
 • Rok 2014: 100
 • Rok 2015: 100
 • Rok 2016: 100
 • Rok 2017: 100
 • Rok 2018: 100
 • Rok 2019: 100
 • Rok 2020: 100

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Czemierniki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:

W dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków w miejsce ogólnodostępne (przy drodze, którą przejeżdża załoga odbierająca odpady). Odpady odbierane są od godziny 7.00.

 

Uchwały Rady Gminy:Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również