Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Rewitalizacja

Wójt Gminy Czemierniki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czemierniki dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Czemiernikach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czemierniki

Konsultacje mają na celu prezentację, zebranie uwag, propozycji i opinii dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czemierniki na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030.

Konsultacje będą prowadzone w okresie od dnia 14 marca 2023 r. do dnia 17 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00 w formie:

 1. Otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Gminy Czemierniki w formie warsztatów, którego celem jest prezentacja i omówienie głównych założeń do uchwały, a także zebranie uwag, opinii i propozycji. Spotkanie odbędzie się w sali strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach przy ul. Zamkowej 11, w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 14.00.
 2. Zebrania propozycji, opinii i uwag na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: justyna@czemierniki.eu na formularzu zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych do projektu uchwały Rady Gminy Czemierniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czemierniki.
 3. Zebrania uwag ustnych od 14 marca 2023 r. do 17 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, pokój nr 6, w godzinach 8.00 – 16.00 (rejestrowanych na formularzu zgłaszania uwag).

Formularz dostępny:

a) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czemierniki,

b) stronie internetowej Gminy Czemierniki www.czemierniki.eu,
c) w siedzibie Urzędu Gminy w Czemiernikach, pokój nr 6,

d) formularz elektroniczny dostępny pod adresem: https://forms.gle/1rj5eBkCdthx7REY9

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

 1. Osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki.
 2. Drogą elektroniczną na adres: justyna@czemierniki.eu,
 3. Poprzez formularz elektroniczny dostępny: https://forms.gle/1rj5eBkCdthx7REY9
 4. W trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 28 marca 2023 r. od godz. 14.00 do 16.00.

Nie będą rozpatrywane uwagi:
– przekazane w innej formie niż na formularzu zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych do projektu uchwały Rady Gminy Czemierniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czemierniki, za wyjątkiem zgłoszonych podczas spotkania otwartego i zgłoszonych w siedzibie Urzędu Gminy w Czemiernikach;
– złożone w innym terminie niż podany do przeprowadzenia konsultacji (przed 14 marca 2023 r. i po 17 kwietnia 2023 r. po. godz. 16.00).

Wszelkie pytania w trakcie trwania konsultacji należy kierować: drogą elektroniczną na adres: justyna@czemierniki.eu lub telefonicznie 833-068-249 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

            Załączniki:

 1. Formularz zgłaszania uwag.
 2. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
 3. Projekt uchwały Rady Gminy Czemierniki.
 4. Diagnoza.
 5. Obowiązek informacyjny RODO.


Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również