Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Zapytanie ofertowe na usługi weterynaryjne – INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

zapytanie ofertowe

 

OFERTA CENOWA

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w formie zapytania ofertowego na usługi weterynaryjne – wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych (samic i samców psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy oraz ich trwałe znakowanie, a także zabiegów kastracji i znakowania kotów wolno żyjących (samic i samców) w ramach projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja!.

Termin wykonania: do dnia 31.10.2024 r.

Kryteria wyboru oferty: cena 100%.

Sposób rozeznania rynku: zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej gminy Czemierniki: www.czemierniki.eu.

Termin składania ofert: 25.03.2024 r. godz. 10:00.

Miejsce złożenia ofert: Urząd Miejski w Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@czemierniki.eu.

Zestawienie ofert: W postępowaniu wpłynęła 1 oferta . J. Zdziennicki, A. Sych Przychodnia Weterynaryjna S.C. ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski.

Wybór najkorzystniejszej oferty – punktacja przyznana ofertom.
J. Zdziennicki, A. Sych Przychodnia Weterynaryjna S.C. ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski – 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego.

 

/-/ Arkadiusz Filipek
Burmistrz MiastaWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również