Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Rekrutacja do projektu „Wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Czemiernikach!”

 

Jak informowaliśmy już wcześniej Gmina Czemierniki uzyskała dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.:

„Wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Czemiernikach!”

Projekt realizujemy, aby wyrównać dostęp do dobrej jakości kształcenia włączającego w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Czemiernikach poprzez organizację i realizację dodatkowej oferty dydaktycznej, doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć zawodoznawczych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, doskonalenia nauczycieli oraz zakup wyposażenia.

Projekt skierowany jest do 240 uczniów i 47 nauczycieli Szkoły Podstawowej
im. T. Kościuszki w Czemiernikach.

Głównym celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia w SP w Czemiernikach w ramach zwiększania potencjału szkoły.

Efektem realizacji projektu będzie:

 • nabycie kwalifikacji przez 192 uczniów po opuszczeniu programu
 • nabycie kwalifikacji przez 38 nauczycieli po opuszczeniu programu

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie                                                

Wartość projektu: 487 392,71  zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 438 653,43 zł

Poniżej umieszczamy Regulamin do projektu oraz dokumenty aplikacyjne do pobrania przez rodziców dzieci, które będą chciały wziąć udział w projekcie. W ramach projektu dziecko może uczestniczyć w następujących zajęciach:

 • zajęcia z logopedą
 • doradztwo edukacyjne
 • zajęcia radzenia sobie ze stresem
 • programowanie/kodowanie
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia filmowe
 • zajęcia zawodoznawcze u pracodawcy w Urzędzie Gminy w Czemiernikach

a także w wyjazdach edukacyjnych, które są formą uzupełniającą do zajęć:

– wyjazd edukacyjny do Zamku Lubelskiego w Lublinie

– wyjazd edukacyjny do Muzeum Zamojskiego i ZOO w Zamościu

– Wyjazd Edukacyjny do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Czemiernikach do dnia 31.05.2024r. na drukach wydrukowanych w kolorze!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Deklaracja udziału w projekcie nauczyciel

Załącznik nr 2 Deklaracja udziału w projekcie uczeń

Załącznik nr 3 Klauzula Informacyjna RODOWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również