Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

„Rewitalizacja drewnianego kościoła na cmentarzu przy Parafii p.w. św. Stanisława BM w Czemiernikach” – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM ul. Radzyńska 1, 21-306 Czemierniki ogłasza postępowanie zakupowe na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja drewnianego kościoła na cmentarzu przy Parafii p.w. św. Stanisława BM w Czemiernikach”.

Zamówienie jest realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zamówienia zawarte są w Zapytaniu Ofertowym dostępnym pod adresem: http://www.czemierniki.parafia.info.pl/.

Termin realizacji: 31.05.2025 r.

Termin składania ofert upływa dnia 29.04.2024 r. o godz. 15:00.

Sposób składania ofert:

– elektronicznie, na adres e-mail: j.latawiec@diecezja.lublin.pl, lub

– pisemnie (osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe) na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM – 21-306 Czemierniki, ul. Radzyńska 1, w kancelarii parafialnej.

Załączniki :

Zał 1A – Opis kaplicy

Zał 1B – Opis ołtarza

Zał 1C – Karta ewidencyjna

Zał 2 – Zalecenia konserwatorskie

Zał 3 – Formularz ofertowy

Zał 4A – Wzór Oświadczeń wykonawcy

Zał 4B – Wzór Oświadczeń podmiotu udostępniającego zasoby

Zał 5 – Wzór Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zał 6 – Wzór Wykazu robót budowlanych

Zał 7 – Wzór Wykazu usług

Zał 8 – Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

Zał 1D – Przekroje i elewacje

Zał 9 – Dokumenty programowe RFOZWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również