Aktualności

XXX sesja Rady Gminy Czemierniki

Czytaj więcej o: XXX sesja Rady Gminy Czemierniki

Informuję, że w dniu 27 lutego 2018 r. o godzinie 10:00 odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Czemierniki. Sesja odbędzie się w strażnicy OSP w Czemiernikach, ul. Zamkowa 11, 21-306 Czemierniki.

Porządek sesji:
1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
a) stwierdzenie quorum,
b) zmiany w porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacja i zapytania radnych.
4. Ocena stanu kultury i sportu w Gminie Czemierniki za 2017 r.:
a) Informacja z działalności sportowej i sportowo-rekreacyjnej na obiekcie sportowym „Orlik”,
b) działalność sportowa prowadzona w Zespole Szkół w Czemiernikach,
c) informacja z działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Czemiernikach,
d) informacja z działalności Klubu Sportowego LKS „Orzeł” w Czemiernikach.

Czytaj więcej „XXX sesja Rady Gminy Czemierniki”

Ferie na sportowo w gminie Czemierniki

Czytaj więcej o: Ferie na sportowo w gminie Czemierniki

Dnia 2.02.2018 r. animator sportu wraz z nauczycielami wychowania fizycznego zorganizował podczas ferii Turniej w Piłkę Nożną dla dzieci klas 0- IV i uczniów klas starszych Zespołu Szkół w Czemiernikach. W rozgrywkach wzięło udział 50 uczestników.

W kategorii klas młodszych padły następujące wyniki:

USA Madryt FC Czemierniki 2 – 6
FC Czemierniki Orliki 2 – 3
USA Madryt Orliki 1 – 6

Tabela końcowa:

Miejsce Nazwa drużyny Punkty Bramki
1 Orliki 6 9 – 3
2 FC Czemierniki 3 8 – 5
3 USA Madryt 0 3 – 12

W kategorii rocznik 2002 – 2005 startowało 6 drużyn. Zespoły rozgrywały mecze w 2 grupach. Zwycięzcy grup zagrali o 1 miejsce w turnieju, a drużyny, które zajęły 2 miejsce w grupach rozegrały mecz o 3 miejsce.

Wyniki w grupach:

Czytaj więcej „Ferie na sportowo w gminie Czemierniki”

Terminarz zebrań wiejskich Gminy Czemierniki

Czytaj więcej o: Terminarz zebrań wiejskich Gminy Czemierniki

1. Sołectwo Bełcząc – 02.02.2018 r. – godz. 14:00
2. Sołectwo Czemierniki – 08.03.2018r. – godz. 16:00
3. Sołectwo Czemierniki II – 16.03.2018r. – godz. 9:00
4. Sołectwo Lichty – 12.03.2018r. – godz. 16:00
5. Sołectwo Niewęgłosz – 05.03.2018r. – godz. 13:00
6. Sołectwo Skoki – 05.03.2018r. – godz. 15:00
7. Sołectwo Stójka – 15.03.2018r. – godz. 13:30
8. Sołectwo Stoczek – 15.03.2018r. – godz. 15:30
9. Sołectwo Wygnanów – 06.03.2018r. – godz. 14:00

Liga Halowa 2018

Czytaj więcej o: Liga Halowa 2018

Po piątej kolejce rozgrywek (11.02.2018 r.) Halowej Piłki Nożnej w Czemiernikach liderem nadal jest drużyna Mocarzy (22 pkt). Na drugim miejscu zespół Czemiernik (22 pkt), na trzecim miejscu zespół PKP Gorzelnia (21 pkt).
W klasyfikacji strzelców umocnił się na prowadzeniu Damian Warsz z dorobkiem 30 goli.

Wszystkie wyniki: Informator – Liga Halowa 2018.

Zwrot podatku akcyzowego

Czytaj więcej o: Zwrot podatku akcyzowego

W terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

W terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 – 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub w kasie Urzędu.

Czytaj więcej „Zwrot podatku akcyzowego”

Ogłoszenie wyników konkursu

Czytaj więcej o: Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 30 stycznia 2018 roku

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Czemierniki przeprowadzonego w dniu 30 stycznia 2018 roku został wybrany niżej wymieniony oferent:
1) Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Czemiernikach do realizacji zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 56.000,00 zł., słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych.

Wójt Gminy
/-/ Krystyna Dobrowolska

Do góry