Aktualności

Płatne szkolenia i staże dla osób bezrobotnych

Czytaj więcej o: Płatne szkolenia i staże dla osób bezrobotnych

Zapraszamy do udziału w projekcie „Zawodowo aktywni”. Zgłoś się do nas, jeżeli:
• mieszkasz na terenie jednego z powiatów: bialski, parczewski, radzyński, włodawski lub miasta Biała Podlaska;
• jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy z I lub II profilem pomocy;
• masz ukończone 30 lat;
• należysz do minimum jednej z grup:
– posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności i/lub
– ukończyłeś 50 lat.
W szczególności zapraszamy osoby odchodzące z rolnictwa i długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu oferujemy:

Czytaj więcej „Płatne szkolenia i staże dla osób bezrobotnych”

ROZPORZĄDZENIE NR 13 WOJEWODY LUBELSKIEGO

Czytaj więcej o: ROZPORZĄDZENIE NR 13 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zakazu polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u dzików

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3b ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1855), w związku z wyznaczeniem w 2017 r. na terenie województwa lubelskiego 59 ognisk afrykańskiego pomoru świń u świń i stwierdzeniem 300 przypadków tej choroby u dzików na obszarach wymienionych w części I, II i III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.), zwanych dalej „obszarem ochronnym”, „obszarem objętym ograniczeniami” i „obszarem zagrożenia”, w celu ograniczenia dalszego szerzenia się afrykańskiego pomoru świń u dzików zarządza się, co następuje:
§ 1. W gminach na obszarze ochronnym w województwie lubelskim, które sąsiadują z obszarem
objętym ograniczeniami i/lub obszarem zagrożenia, tj.:
w powiecie łukowskim – gminy Trzebieszów i gmina wiejska Łuków,
w powiecie radzyńskim – gminy Ulan Majorat, Borki, Czemierniki,

Czytaj więcej „ROZPORZĄDZENIE NR 13 WOJEWODY LUBELSKIEGO”

Płatności kartą w kasie Urzędu Gminy

Czytaj więcej o: Płatności kartą w kasie Urzędu Gminy

Od 14 grudnia 2017 r. przy stanowisku kasowym pojawi się terminal płatniczy, z którego każdy może skorzystać przy opłacaniu podatków i opłat na rzecz Gminy Czemierniki. Płatności można dokonać również w formie zbliżeniowej.

Zakup instrumentów muzycznych-dętych i akcesoriów

Czytaj więcej o: Zakup instrumentów muzycznych-dętych i akcesoriów

Zakup instrumentów muzycznych-dętych i akcesoriów do orkiestry Czemierniki przy dofinansowaniu ze środków Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wydatek został współfinansowany że środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn ,, Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup instrumentów muzycznych-dętych do orkiestry Czemiernik” na podstawie umowy o nr 1/G/2017 z dnia 08.09.2017r. Całkowity koszt zadania to 35.000,00 zł.

Zakupione instrumenty:
1. Puzon tenorowy Bb BACH TB-501
2. Sakshorn tenorowy cerveny
3. Talerze marszowe PST 5 BAND 16″ PAISTE
4. LIRA MARSZOWA 27 DŹWIĘKÓW F-G BLY-27
5. Zestaw marszowy MES MAQA-05 WH
6. Pokrowiec na bęben marszowy 24″x12″
7. Klarnet Buffet szt. 2
8. Saksofon altowy Yamaha
9. Trąbka Getzen
10. Stroiki, oliwki, smary
11. Statyw na nuty K&M szt. 8
12. Lirki na nuty do klarnetu, fletu, sakshornu i trąbki
13. Bęben marszowy LEFIMA 24″x14″ MB-BUL-2414-2HI + nosidło

50 lat małżeństwa za nimi. Złote Gody w Czemiernikach

Czytaj więcej o: 50 lat małżeństwa za nimi. Złote Gody w Czemiernikach

W niedzielę, 22 października 2017 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość została poprzedzona mszą świętą w kościele parafialnym, w intencji jubilatów i ich rodzin.
Przybyłym parom Wójt Gminy Krystyna Dobrowolska oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Skubiszewski złożyli serdeczne gratulacje, wyrazy uznania oraz spełnienia marzeń, długich lat życia w zdrowiu i miłości w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków oraz doczekania kolejnych wspólnych rocznic. Do życzeń i gratulacji dołączyli również zaproszeni goście ks. kan. Jerzy Latawiec oraz Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie Pan Tadeusz Sławecki.
W tym roku złoty jubileusz obchodziło 12 par: Teresa i Jerzy Strep ze Stoczka, Krystyna i Zygmunt Niewęgłowscy z Licht, Halina i Władysław Skrzypczak ze Skoków, Wanda i Wacław Paśnik z Czemiernik, Barbara i Czesław Smęt ze Stoczka, Jadwiga i Jan Kaczorowscy z Czemiernik, Marianna i Zygmunt Ciężcy z Niewęgłosza, Kazimiera i Józef Karpińscy z Bełcząca, Leokadia i Ryszard Jeżowscy z Czemiernik, Alina i Kazimierz Mitroniuk z Niewęgłosza, Marianna i Stanisław Obel z Wygnanowa, Barbara i Stanisław Cholewa z Bełcząca.

Czytaj więcej „50 lat małżeństwa za nimi. Złote Gody w Czemiernikach”

Do góry