Aktualności

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Czemierniki informuje, iż Gmina Czemierniki zamierza przystąpić do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do rolników posiadających odpady pochodzące  z działalności rolniczej: folii rolniczej białej i czarnej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag o wypełnienie formularza informacyjnego i dostarczenie go do Urzędu Gminy Czemierniki do pokoju nr 6 w terminie do 25 listopada 2019 roku.

W przypadku braku możliwości wypełnienia i dostarczenia w/w formularza, dopuszczalne jest przesłanie informacji o posiadanych w/w odpadach i ich wadze na pocztę e-mail: gmina@czemierniki.eu lub telefonicznie pod numerem 83 3513003 wew. 22

Formularz – usuwanie folii rolniczych

Poszukiwany właściciel psa

W miejscowości Czemierniki przy ul. Kockiej od kilku dni wałęsa się pies. Na szyi ma brązową obrożę. Jest wychudzony i zaniedbany. Właściciela uprasza się o zainteresowanie i zabezpieczenie psa.

110-lecie OSP Czemierniki – fotorelacja

22 września br. swoje święto obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Czemiernikach. Uroczyste obchody 110-lecia tej jednostki rozpoczęła Msza Święta. Następnie wszystkie zaproszone jednostki OSP, młodzieżowa drużyna pożarnicza oraz licznie zgromadzeni goście przemaszerowali pod strażnicę przy ul. Zamkowej, gdzie wręczono medale i odznaczenia strażakom i osobom zasłużonym dla OSP Czemierniki. Dla mieszkańców gminy przygotowana została wystawa pamiątkowych zdjęć i sprzętu pożarniczego z dawnych lat, a nadto można było skosztować smacznej grochówki.

Czytaj więcej „110-lecie OSP Czemierniki – fotorelacja”

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Na podstawie Zarządzenia nr 55/2019 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji zawiadamiam o konsultacjach z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Programu współpracy Gminy Czemierniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Czytaj więcej „Zawiadomienie o konsultacjach społecznych”

Do góry