Aktualności

24 lipca 2016 r. – Zawody sportowo-pożarnicze

Czytaj więcej o: 24 lipca 2016 r. – Zawody sportowo-pożarnicze

Serdecznie zapraszamy na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze „Starszej Gwardii Strażackiej”, które odbędą się w najbliższą niedzielę 24 lipca 2016 r. o godz. 15.00 na boisku sportowym w Czemiernikach (przeniesione z powodu niesprzyjającej pogody z dnia 17 lipca 2016 r.).

Program imprezy:

1. Rozpoczęcie zawodów:
– meldunek
– powitanie gości
– przemówienia
2.Musztra
3.Pokaz Taekwon-Do
4.Sztafeta 7 x 50
5.Pokaz cięcia samochodu i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
6.Ćwiczenia bojowe
7.Akcja ratownicza płonącego budynku
8.Zakończenie zawodów.

„NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach

Czytaj więcej o: „NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ” zaprasza  do udziału w bezpłatnych szkoleniach

NS Konsulting Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu dofinansowanego  z Funduszy Europejskich „NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ” zaprasza  do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

  • z języka angielskiego
  • z zakresu ITC – szkolenia komputerowe

Projekt skierowany jest do osób:

  • w wieku 25 lat i więcej
  • pracujących i zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego
  • o niskich kwalifikacjach (z  wykształceniem ponadgimnazjalnym włącznie )
  • które z własnej inicjatywy chcą podnieść i uzupełnić umiejętności językowe i z zakresu ITC
    Zapraszamy do udziału w projekcie: Kobiety, Osoby w wieku 50+ , Osoby niepełnosprawne

Czytaj więcej „„NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach”

Ogłoszenie o nieruchomościach komunalnych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU
(osiedle domków jednorodzinnych)

Wójt Gminy Czemierniki podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w obrębie geodezyjnym II według poniższego zestawienia:

Czytaj więcej „Ogłoszenie o nieruchomościach komunalnych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży”

Ogłoszenie o nieruchomości komunalnej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o nieruchomości komunalnej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Wójt Gminy Czemierniki podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie geodezyjnym Lichty, oznaczona numerem ewidencyjnym: 908 o pow. 0,30 ha, uregulowana w księdze wieczystej Nr LU1R/00030787/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.
Wymieniona działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czemierniki przeznaczona jest w części pod budownictwo zagrodowe z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego i usług nieuciążliwych (pas zabudowy długości 100 na całej szerokości działki) i oznaczony na planie symbolem 12 MR, w pozostałej pod użytkowanie rolnicze.
Cena wywoławcza nieruchomości 20 125 zł.

Czytaj więcej „Ogłoszenie o nieruchomości komunalnej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży”

Do góry