Aktualności

Ostrzeżenie o silnym wietrze

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie o silnym wietrze

LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w LUBLINIE
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3 tel. ( O – 81 ) 532-70-97,
MSWiA ( 811 ) 43-47, PKP ( 959 ) 472-17-80, Fax. 532-75-68, 742-47-74
e – mail: dysor@lublin.uw.gov.pl

ZK-III.6333.99.2016 Lublin,01.12.2016 r.

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

Godzina i data wydania: godz. 14:35 dnia 01.12.2016 r.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 21:00 dnia 01.12.2016 r. do godz. 08:00 dnia 02.12.2016 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h z kierunków północnych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk: Marek Berbecki

XIX sesja Rady Gminy Czemierniki

Czytaj więcej o: XIX sesja Rady Gminy Czemierniki

Informuję, że w dniu 6 grudnia 2016 r. o godzinie 10:00 odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Czemierniki.

Sesja odbędzie się w strażnicy OSP w Czemiernikach, ul. Zamkowa 11, 21-306 Czemierniki.
Porządek sesji:
1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
a) stwierdzenie kworum,
b) zmiany w porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.

Czytaj więcej „XIX sesja Rady Gminy Czemierniki”

Drugi przetarg na sprzedaż działek budowlanych na osiedlu domków jednorodzinnych

Czytaj więcej o: Drugi przetarg na sprzedaż działek budowlanych na osiedlu domków jednorodzinnych

Wójt Gminy Czemierniki ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Czemierniki. Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 r. o godz. 11.00, w lokalu Urzędu Gminy w Czemiernikach, pokój Nr 9.
Nadmieniam, że pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 14 października 2016 r. ze skutkiem negatywnym.
Osoby przystępujące do przetargu obowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości do kasy tut. urzędu najpóźniej do dnia 13 grudnia 2016 r. do godz. 14.00 lub wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czemierniki w Banku Spółdzielczym Radzyń Podlaski Oddział Czemierniki: 32 8046 1025 2002 0300 1658 0010, w tym samym terminie. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż:

Czytaj więcej „Drugi przetarg na sprzedaż działek budowlanych na osiedlu domków jednorodzinnych”

Drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

Czytaj więcej o: Drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Czemierniki ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości komunalnej będącej własnością Gminy Czemierniki.

Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Lichty oznaczona numerem działki: 908 o pow. 0,30 ha uregulowana w księdze wieczystej Nr Kw. LU1R/00030787/5. Wymieniona działka w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w terenach przeznaczonych w części pod budownictwo zagrodowe z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego i usług nieuciążliwych oznaczona na planie symbolem 12 MR, w pozostałej części pod użytkowanie rolnicze.
Cena wywoławcza nieruchomości – 18 112 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 1000, w lokalu Urzędu Gminy w Czemiernikach, pokój Nr 9. Nadmieniam, że pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 07 października 2016 r. ze skutkiem negatywnym. Osoby przystępujące do przetargu w/w nieruchomości obowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości do kasy tut. Urzędu najpóźniej do dnia 09 grudnia 2016 r. do godz. 14.00.
Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Do góry