Aktualności

Sprawozdanie z przebiegu i wyniki konsultacji społecznych, na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035


Konsultacje społeczne zrealizowano w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 20212027 z perspektywą do 2035, obejmującej: Gminę Borki, Gminę Czemierniki, Gminę Komarówka Podlaska, Miasto Radzyń Podlaski, Gminę Radzyń Podlaski, Gminę UlanMajorat, Gminę Wohyń oraz Powiat Radzyński.

Celem konsultacji społecznych było zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

Proces konsultacji został przeprowadzony w szczególności w oparciu o zapisy art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Uchwał poszczególnych Rad Gmin i Powiatu określających szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji.

Poniżej znajduje się Sprawozdanie z przebiegu i wyniki konsultacji społecznych, na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 20212027 z perspektywą do 2035.

 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Konkurs „Inwestycja z perspektywą” – ruszyło głosowanie

Czytaj więcej o: Konkurs „Inwestycja z perspektywą” – ruszyło głosowanie

Gmina Czemierniki bierze udział w konkursie  „Inwestycja z perspektywą” organizowanym przez Polską Agencję Prasową na najciekawszą samorządową inwestycję współfinansowaną z UE.

Do konkursu została zgłoszona inwestycja pt. ” Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez przebudowę gminnego stadionu w Czemiernikach w celach rekreacyjnych oraz integrujących lokalną społeczność”

Projekt został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 działanie 13.4. Rewitalizacja obszarów wiejskich

Od środy 23.11.2021 r. do końca roku trwa głosowanie.

Zachęcamy do głosowania.

Inwestycję można znaleźć pod linkiem: https://europapnews.pap.pl/node/19570

Trzy inwestycje z najwyższą liczbą głosów nagrodzone zostaną statuetką „Inwestycja z perspektywą”, a zdobywca pierwszego miejsca dodatkowo  odwiedzi reporter z kamerą i udokumentuje zwycięskie przedsięwzięcie. Wideorelacja z tej wizyty zostanie opublikowana na stronach PAP.

Zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych w pożarze

Czytaj więcej o: Zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych w pożarze

W niedzielę 14 listopada br. w Bełczącu oraz 21 listopada br. w pozostałych sołectwach gminy Czemierniki, z inicjatywy Wójta i Rady Gminy, zbierane były datki na rodzinę Ozonków z Bełcząca, którym spalił się 10 listopada dom rodzinny. Serdecznie dziękujemy w imieniu rodziny oraz Wójta Gminy i Radnych Gminy za tak duży pozytywny odzew mieszkańców. Każda wpłata była cenna i na pewno będzie dobrze zagospodarowana przez poszkodowanych w pożarze. Pamiętajmy, że dobro wraca. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wpłaty oraz wszystkim tym, którzy zbierali pieniądze, a wiec radnym, sołtysom, strażakom i pozostałym mieszkańcom, którzy się zaangażowali w akcję. Pełne zestawienie osób przedstawiamy poniżej.
Łącznie zebrano 60969,50 plus 20 Euro.

DZIĘKUJEMY!

Miejscowościami przedstawia się to następująco:

MiejscowośćKwotaOsoby zbierające
Bełcząc21900Król Agnieszka, Sulej Anna, Chudzik Alicja, Jesionek Urszula, Sokół Krystyna, Delążek Gabriela, Latek Eugeniusz
Czemierniki, ul. Parczewska, Rynek, Grobelna2320 + 20 EuroZbigniew Sznura, Tomasz Kaczorek
Czemierniki, ul. Kasztanowa i Brzezińska1340Krystyna Kasprowicz, Joanna Kasprowicz
Czemierniki, ul. Kocka i Gęsia3695Arkadiusz Skubisz, Damian Kasprowicz
Czemierniki Osiedle i Zamkowa3225Mariusz Filipek, Agata Dobrowolska
Czemierniki, Kol. Płn i Radzyńska4080Kazimierz Piątek, Dariusz Gdela
Czemierniki, Kol. Płd.1600Dariusz Gdela, Jadwiga Kostrzewa
Niewęgłosz2705Marcin Fijałek, Wojciech Mańko, Robert Szczepaniak, Maciej Mańko
Lichty2988Radosław Niewęgłowski, Renata Czuba
Stoczek5580Agata Nurzyńska, Ryszard Baryła, Zbigniew Komar, Anna Abramek, Rafał Janasz, Marek Kornacki, Robert Baryła, Bogdan Paśnik, Wojciech Ciesielski
Wygnanów4626,50Katarzyna Salczyńska, Jacek Świć, Elżbieta Marek, Agata Kopiś, Tomasz Zdunek
Skoki4180Marek Bączek, Marzena Adamowicz, Andrzej Sochal, Rafał Sokół, Jacek Paśnik, Janusz Korczak
Stójka2730Andrzej Sokołowski, Adam Góralski
Łącznie 60969,50 i 20 Euro

Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. lubelskim!

Czytaj więcej o: Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. lubelskim!

Już 25 listopada odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa lubelskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 24 listopada (środa) do godziny 12:00.

Czytaj więcej „Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. lubelskim!”

Do góry