Aktualności

XXII sesja Rady Gminy Czemierniki

Czytaj więcej o: XXII sesja Rady Gminy Czemierniki

Informuję, że w dniu 29 marca 2017 r. o godzinie 10:00 odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Czemierniki.

Sesja odbędzie się w strażnicy OSP w Czemiernikach, ul. Zamkowa 11, 21-306 Czemierniki.
Porządek sesji:
1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
a) stwierdzenie kworum,
b) zmiany w porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.

Czytaj więcej „XXII sesja Rady Gminy Czemierniki”

Sprzedaż działek budowlanych

Czytaj więcej o: Sprzedaż działek budowlanych

Wójt Gminy Czemierniki ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Czemierniki:

1. Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 889 o pow. 0,1014 ha, cena wywoławcza nieruchomości 26.237 zł plus należny podatek VAT.

Zobacz działkę w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Czemierniki

2. Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 890 o pow. 0,1042 ha, cena wywoławcza nieruchomości 26.962 zł plus należny podatek VAT.

Zobacz działkę w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Czemierniki

3. Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 891 o pow. 0,1042 ha, cena wywoławcza nieruchomości 26.962 zł plus należny podatek VAT.

Zobacz działkę w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Czemierniki

4. Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 893 o pow. 0.1043 ha, cena wywoławcza nieruchomości 26.987 zł plus należny podatek VAT.

Zobacz działkę w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Czemierniki

5. Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 894 o pow. 0.1043 ha, cena wywoławcza nieruchomości 26.987 zł plus należny podatek VAT.

Zobacz działkę w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Czemierniki

6. Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 895 o pow. 0,1044 ha, cena wywoławcza nieruchomości 27.013 zł plus należny podatek VAT.

Zobacz działkę w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Czemierniki

7. Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 896 o pow. 0.1044 ha, cena wywoławcza nieruchomości 27.013 zł plus należny podatek VAT.

Zobacz działkę w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Czemierniki

Podane wyżej nieruchomości uregulowane w księdze wieczystej Nr LU1R/00030310/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. Wymienione działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czemierniki przeznaczone są w całości pod budownictwo jednorodzinne.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00,  w lokalu Urzędu Gminy w Czemiernikach, pokój Nr 9. Nadmieniam, że pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 14 października 2016 r. ze skutkiem negatywnym, drugi przetarg został przeprowadzony w dniu 16 grudnia 2016 r.

Osoby przystępujące do przetargu ww. nieruchomości obowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości do kasy tut. Urzędu najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2017 r. do godz. 14.00 lub wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czemierniki w Banku Spółdzielczym Radzyń Podlaski Oddział Czemierniki: 32 8046 1025 2002 0300 1658 0010, w tym samym terminie.
Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
Uwaga: Przez działki oznaczone numerami 889 i 890, – przebiegać będzie sieć kanalizacyjna. Zainteresowani w tut. Urzędzie mogą uzyskać informację jak przebiega sieć.

Zaproszenie do składania ofert – rozgraniczenie nieruchomości

Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert – rozgraniczenie nieruchomości

Niniejszym zapraszam Pana – Pani firmę do złożenia do dnia 10 kwietnia 2017 r. oferty na wykonanie rozgraniczenia  nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bełcząc:
• Nieruchomość – działka ewidencyjna nr 2060/1,-
Sposób wykonania prac zawiera załączona do niniejszego zaproszenia dokumentacja ofertowa. Niniejsza oferta została sporządzona w trybie rozpoznania cenowego i w tym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Wójt
/-/ Krystyna Dobrowolska

Do pobrania:

Zaginął mały piesek

Pies wabi się Mopsik. Jest mały i drobny, waży ok. 4 kg, ma 2 lata. Piesek jest biało-czarny.

Ktokolwiek widział Mopsika, proszony jest o kontakt z właścicielką pod nr telefonu 661-546-207.

Do góry