Aktualności

Ostrzeżenie o upałach

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie o upałach

LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w LUBLINIE
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3 tel. ( 0 – 81 ) 532-70-97,
MSWiA ( 811 ) 43-47, PKP ( 959 ) 472-17-80, Fax. 532-75-68, 742-47-74
e – mail: dysor@lublin.uw.gov.pl

ZK-III.6333.79.2016 Lublin, 26.08.2016 r.

OSTRZEŻENIE O UPAŁACH

Godzina i data wydania: godz. 12:40 dnia 26.08.2016 r.
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/1
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 27.08.2016 r. do godz. 18:00 dnia 29.08.2016 r.
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 29°C do 32°C.
Temperatura minimalna w nocy od 13°C do 17°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk: Jakub Gawron

Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
/-/
Andrzej Odyniec

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Czemierniki, dnia 22.08.2016 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzenie remontu pomieszczenia mieszczącego się w budynku GOPS.

Na zapytanie ofertowe z dnia 11.08.2016r. dot. przeprowadzenia remontu pomieszczenia mieszczącego się w budynku GOPS wpłynęła jedna oferta. Po zapoznaniu się z ofertą zgłoszoną w ramach zapytania ofertowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach zdecydował o wyborze oferty „GLOB-BUD” Paweł Sikora 21-220 Siemień.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czemiernikach

GOPS – zmiana godzin pracy

Czytaj więcej o: GOPS – zmiana godzin pracy

INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEMIERNIKACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2016 r. ulegną zmianie godziny pracy Ośrodka. Od 1 września 2016 r. zapraszamy w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Kierownik GOPS

Agnieszka Grochowska-Paśnik

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY CZEMIERNIKI NA LATA 2016-2023

Szanowni Państwo,
W październiku 2015 roku weszła w życie ustawa o rewitalizacji, której cel stanowi zapewnienie skuteczności i powszechnego charakteru działań rewitalizacyjnych, poprzez stworzenie narzędzi, które pozwolą na sprawniejsze wyprowadzanie zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego.

Nowe ramy prawne stanowią początek procesu zmiany dotychczasowego postrzegania rewitalizacji wyłącznie jako procesu budowlanego realizowanego
z pominięciem kompleksowej diagnozy sytuacji danego obszaru oraz pominięciem czynników społecznych. Nowe podejście zakłada prowadzenie rzetelnej diagnozy problemów obserwowanych na danym obszarze, świadome wyznaczanie celów, jak również formułowanie realnych działań na rzecz poprawy sytuacji na obszarze kryzysowym. Każde z tych działań ma być ponadto realizowane z udziałem społeczności lokalnej, bowiem rewitalizacja ma w pierwszej kolejności służyć poprawie jakości życia mieszkańców.
Mając powyższe na uwadze w dniu 18 maja 2016 r. Rada Gminy Czemierniki podjęła Uchwałę Nr XV/83/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2016 – 2023.
Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. Dlatego też proces opracowywania dokumentu będzie miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

CZYM JEST REWITALIZACJA I PROGRAM REWITALIZACJI?

Czytaj więcej „GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI”

Do góry