Aktualności

Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu

LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w LUBLINIE
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTW A I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3 tel. ( O – 81 ) 532-70-97,
MSWiA ( 811 ) 43-47, PKP ( 959 ) 472-17-80, Fax. 532-75-68, 742-47-74
e – mail: dysor@lublin.uw.gov.pl

ZK-III.6333.89.2016 Lublin,21.10.2016 r.

OSTRZEŻENIE O INTENSYWNYCH OPADACH DESZCZU

Godzina i data wydania: godz. 11:38 dnia 21.10.2016 r.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywme opady deszczu/1
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 21.10.2016 r. do godz. 16:00 dnia 22.10.2016 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 20 do 30 mm, lokalnie 35 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk: Michał Ogrodnik

Zawiadomienie w sprawie konsultacji społecznych

Czytaj więcej o: Zawiadomienie w sprawie konsultacji społecznych

Na podstawie Zarządzenia nr 44/2016 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji zawiadamiam o konsultacjach z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Programu współpracy Gminy Czemierniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
Opinie i uwagi na temat projektu uchwały można zgłaszać na piśmie do Urzędu Gminy Czemierniki, również za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: mariusz@czemierniki.eu w terminie do 2 listopada 2016 roku.

Inspektor ds. funduszy strukturalnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
/-/ Mariusz Sałaga

Do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania

Czytaj więcej o: Informacja o wyniku postępowania

ZP.271.3.2016

Zamawiający Gmina Czemierniki informuje, że w postępowaniu pn.: ,, Dostawa urn wyborczych dla Gminy Czemierniki” została wybrana oferta firmy:  Grupa METALCRAFT Sp.z o.o.  ul. Księżnej Jolanty 38, 62-800 Kalisz.

Zestawienie złożonych ofert:

Lp / Nazwa Wykonawcy / Adres Wykonawcy / Cena brutto
1. Grupa METALCRAFT Sp.z o.o. ul. Księżnej Jolanty 38, 62-800 Kalisz, 2 692,47 zł
2. MT PLASTICS Sp. z o.o.  Lubiejew 2A, 96-500 Sochaczew, 3 998,98 zł
3. KEY COMPANY Sp. z o.o.  ul. Usługowa 4,  15-522 Białystok-Zaścianki, 2 926,17 zł
4. COKW/ Babycam Paweł Chodkowski Reguły, ul. Królewska 5, 05-816 Michałowice, 4 339,24 zł
5. VIVENGE Sp. z o.o. ul. Warszawska 73, 08-110 Siedlce, 3 393,38 zł
6. METAL SPAW Anna Wróbel ul. Bysławska 73, 04-993 Warszawa, 2 841,77 zł

Wójt Gminy
/-/ Krystyna Dobrowolska

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”

Czytaj więcej o: Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 31 października do dnia 29 listopada 2016 r.         
Czytaj więcej „Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych””

Do góry