Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Wybory samorządowe 2024

Logo Wybory samorządowe 2024

ZARZĄDZENIE NR 326
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

Na podstawie art. 373 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) działając w porozumieniu z Komisarzami Wyborczymi w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się liczbę radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz odrębnie dla każdej z rad powiatów i rad gmin w województwie lubelskim, w wyborach w roku 2024, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, w każdej gminie województwa lubelskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

WOJEWODA LUBELSKI
/-/ Lech Sprawka

Załącznik do zarządzenia Nr 326 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2023 r. (PDF)

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim (PDF)Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również