Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Inwestycje 2022

 

„Modernizacja drogi Nr 102103L w miejscowości Czemierniki-Stójka”

We wrześniu 2022 r. odbył się odbiór prac związanych z realizacją zadania

„Modernizacja drogi Nr 102103L w miejscowości Czemierniki-Stójka”

Wykonawcą prac była firma:Sylwia Mizerska BTM MULTI, ul. Płudzińska 9, 21-300 Radzyń Podlaski

W ramach inwestycji wykonano:

  • Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchne
  • Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm – na poszerzeniach
  • Podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm – podłoże wzmcnione 3,50 MPa na poszerzeniach
  • Nawierzchnię z tłucznia kamiennego – warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm
  • Pionowe znaki drogowe

„Modernizacja drogi Nr 102103L w miejscowości Czemierniki-Stójka” dofinansowano ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego, którego dysponentem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Kwota dotacji wyniosła 150 000,00 zł brutto

Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót – 364 755,89 zł brutto

 

Zdjęcia przed inwestycją:

Modernizacja drogi gminnejModernizacja drogi gminnej

 

Zdjęcia po wykonaniu inwestycji:

Modernizacja drogi gminnej Modernizacja drogi gminnej

„PROJEKT ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”

W ramach projektu pn. „Energia przyjazna środowisku w gminie Czemierniki” wykonano:
– 18 sztuk instalacji solarnych – dwupanelowych,
– 17 sztuk kotłów na biomasę w domach prywatnych po 24 kW – 6 sztuk i 15 kW – 11 sztuk, oraz 2 kotły na biomasę po 150 kW w Szkole Podstawowej wCzemiernikach,
– 232 sztuk instalacji fotowoltaicznych, w tym: 6 sztuk – 2,28 kWp, 41 sztuk – 2,66 kWp , 185 sztuk – 3,42 kWp. W sumie w projekcie zainstalowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy – 755,44 kWp.
W wyniku projektu, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych CO2 wynosi – 690 ton.
Przedsięwzięcie zrealizowano przy pomocy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1
Wsparcie wykorzystania OZE, dofinansowanie wyniosło 63,25% kosztów kwalifikowalnych (netto).
Całkowita wartość projektu: 3 196 600,60 zł
Koszty kwalifikowane: 2 933 810,00 zł
Dofinansowanie z PPO WL: 1 855 634.81 zł.
Projekt „Energia przyjazna środowisku w gminie Czemierniki” zakończono w
2022 roku.

Fotowoltaika
Wykonawca: FlexiPower Group Sp. Z o. o. Sp. K.; umowa z dnia 24.09.2021 r.
Koszty całkowite: 2 535 690,96 zł
Koszty kwalifikowane: 2 347 862,00 zł
Dofinansowanie: 1 485 022,71 zł

Kolektory słoneczne
Wykonawca: Antinus Sp. Z o. o. umowa z dnia 27.04.2021 r.
Koszty całkowite: 194 296,50 zł
Koszty kwalifikowane: 171 300,00 zł
Dofinansowanie: 108 347,25 zł
Piece na biomasę
Wykonawca: Semper Power, umowa z dnia 29.04.2021 r.
Koszty całkowite: 366 763,14 zł
Koszty kwalifikowane: 344 748,00 zł
Dofinansowanie: 218 053,10 zł

Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na Stacji Ujęcia Wody

W roku 2022 została zamontowana mikroinstalacja fotowoltaiczna na Stacji Ujęcia Wody w miejscowości Czemierniki o mocy 35 kW.
Jednostka wytwórcza: Producent: JINKO SOLAR
Typ urządzeń (ogniwa fotowoltaiczne/generator): JKM455M-60HL4-(V)
Liczba: 66
Moc zainstalowana: kW 0,455, Moc maksymalna kW: 30,03
Inwerter: typ inwertera: T15-G3
Producent: FOXESS
Moc znamionowa po stronie AC kW: 15
Moc maksymalna kW: 22,5, ilość 2 sztuki
Sposób przyłączenia (1- lub 3 fazowo): 3- fazowe
Rodzaj energii pierwotnej: promieniowanie słoneczne
Planowana roczna ilość wytworzonej energii kWh: 30000

 

„Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwach Bełcząc, Czemierniki, Lichty”

W miesiącu czerwcu 2022 r. dostarczone zostały oprawy oświetlenia ulicznego. Oprawy zostały wymienione w sołectwach Bełcząc, Czemierniki, Lichty – wartość zamówienia 50 368,50 zł. Zakup współfinansowany środkami w/w sołectw w kwocie 24.989 zł.

 

 Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również