Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Inwestycje 2022

„Modernizacja drogi Nr 102103L w miejscowości Czemierniki-Stójka”

We wrześniu 2022 r. odbył się odbiór prac związanych z realizacją zadania

„Modernizacja drogi Nr 102103L w miejscowości Czemierniki-Stójka”

Wykonawcą prac była firma:Sylwia Mizerska BTM MULTI, ul. Płudzińska 9, 21-300 Radzyń Podlaski

W ramach inwestycji wykonano:

  • Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchne
  • Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm – na poszerzeniach
  • Podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm – podłoże wzmcnione 3,50 MPa na poszerzeniach
  • Nawierzchnię z tłucznia kamiennego – warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm
  • Pionowe znaki drogowe

„Modernizacja drogi Nr 102103L w miejscowości Czemierniki-Stójka” dofinansowano ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego, którego dysponentem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Kwota dotacji wyniosła 150 000,00 zł brutto

Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót – 364 755,89 zł brutto

 

Zdjęcia przed inwestycją:

Modernizacja drogi gminnej Modernizacja drogi gminnej

Zdjęcia po wykonaniu inwestycji:

Modernizacja drogi gminnej Modernizacja drogi gminnejWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również