Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Inwestycje 2020

Modernizacja drogi gminnej Nr 102101 w Czemiernikach Kol. Południowa o długości 0,453 mb

W ramach inwestycji wykonano:

  • wzmocnienie podbudowy mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm, w-wa gr. 15 cm
  • wyrównanie nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną 50 kg/m2
  • warstwę grubości 4cm z masy mineralno – bitumicznej
  • pobocza wzmocnione kamieniem łamanym

Wartość inwestycji : 133.581,00 zł brutto

Grafika przedstawia zmodernizowaną drogę gminną nr 102101


Przebudowa drogi gminnej Nr 102062 Kol. Północna w Czemiernikach odcinek długości 800 mb

W ramach inwestycji wykonano:

  • profilowanie istniejącej warstwy kruszywem łamanym wraz z uzupełnianiem ubytków
  • nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm
  • profilowanie istniejącej nawierzchni

Wartość inwestycji: 146.278,00 zł

Grafika przedstawia przebudowaną drogę gminną nr 102062 Kol. Północna w Czemiernikach


Naprawa nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 102057L w Niewęgłoszu

W ramach inwestycji wykonano odwodnienie i położono nową nawierzchnię asfaltową

Wartość inwestycji: 29.943,00 zł

Grafika przedstawia naprawę nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 102057L


Przebudowa drogi gminnej Nr 102100L Wygnanowie (Stary Wygnanów) odcinek dł. 600 mb

W ramach inwestycji wykonano:

  • profilowanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym
  • nawierzchnię z mieszanki mineralno- asfaltowej o grubości 5 cm
  • regulację wysokościową istniejących studni

Wartość inwestycji: 106.436,00 zł

Grafika przedstawia przebudowę drogi gminnej Nr 102100L WygnanowieWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również