Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Formularze

Dodatki

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – pdf (obowiązuje od 27.10.2022 r.)

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego – pdf

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – pdf

Podatki i opłaty lokalne

DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1A – Załącznik do deklaracji DT-1

DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 – Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 – Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
DN-1 Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów

IN-1 – Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników
IN-1 Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów

DR-1 – Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 – Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2 – Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
DR-1 Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów

IR-1 – Informacja o gruntach
ZIR-1 – Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2 – Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3 – Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników
IR-1 Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów

DL-1 – Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 – Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2 – Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
DL-1 Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów

IL-1 – Informacja o lasach
ZIL-1 – Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2 – Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3 – Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników
IL-1 Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również