Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

GBP Czemierniki

Gminna Biblioteka Publiczna w Czemiernikach

ul. Zamkowa 3
21-306 Czemierniki
telefon: 83 3513070
e-mail: gbpczemierniki@interia.eu
NIP: 5381784388
REGON: 000925152

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej pani Agnieszka Świć

Rok 2021

Gminna Biblioteka Publiczna w Czemiernikach oraz Filia w Bełczącu, a także Punkt biblioteczny w Stoczku swoim zasięgiem obejmują całą gminę Czemierniki. Biblioteki nasze są placówkami gromadzącymi, opracowującymi i udostępniającymi księgozbiór, ale również instytucjami o uniwersalnym charakterze.
Zaspokajają potrzeby użytkowników w bardzo szerokim zakresie:
– usług informacyjnych,
– usług edukacyjnych,
– wspierają procesy zdobywania wiedzy,
– realizują różne formy pracy kulturalno-oświatowej z czytelnikiem indywidualnym
i zbiorowym.
W 2021 roku pracę tę wykonywało trzech pracowników, dwóch którzy byli zatrudnieni na 1 i ½ etatu w GBP w Czemiernikach i jeden na ¼ etatu w Filii W Bełczącu oraz ¼ etatu w Stoczku. Do GBP w Czemiernikach została przyjęta osoba na staż z Urzędu Pracy na cały etat od 6 września.
Zarówno Gminna Biblioteka Publiczna w Czemiernikach, jak też Filia w Bełczącu oraz Punkt biblioteczny w Stoczku mieści się w oddzielnym budynku. GBP w Czemiernikach zajmuje powierzchnię 72 m2, natomiast Filia w Bełczącu zajmuje powierzchnię 54,30 m2, Punkt biblioteczny w Stoczku – 14,94 m2.
Można stwierdzić, iż jest to wielofunkcyjny ośrodek kultury, w którym dominującą rolę odgrywa czytelnictwo książek i prasy. W ciągu 2021 roku GBP w Czemiernikach zarejestrowała 617 czytelników i wypożyczyła 9 128 książek na zewnątrz, na miejscu zostało udostępnione 2 041 książek i 652 czasopisma zostały wypożyczone na zewnątrz, natomiast na miejscu zostało udostępnione 322 egzemplarze. Filia w Bełczącu zarejestrowała 202 czytelników, którym wypożyczono na zewnątrz
2 470 książek, na miejscu zostały udostępnione 832 książki. Czasopism na zewnątrz zostało wypożyczone – 21 szt., natomiast na miejscu udostępniono 16 egzemplarzy czasopism.
W 2021 roku zakupionych zostało 475 szt. książek drukowanych na kwotę
11 198,75 zł do GBP Czemierniki, w tym 5 046,38 zł dotacja z Biblioteki Narodowej
i 283 szt. do Filii w Bełczącu na kwotę 6 801,25 zł, w tym 2 953,62 zł dotacja
z Biblioteki Narodowej. Zakupiony został 1 audiobook na kwotę 14,95 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Czemiernikach otrzymała dary w postaci książek 142 szt.
na kwotę 710,00 zł, a Filia w Bełczącu 18 szt. na kwotę 150,00 zł.
W GBP Czemierniki zostało ubytkowane 1 055 szt. książek na kwotę 5 536,26 zł.
Czytelnikami naszych bibliotek oprócz dzieci i młodzieży są ludzie dorośli
i seniorzy, którym w razie potrzeby dostarczane są książki do domu przez pracowników biblioteki. Instytucje w dalszym ciągu umożliwiają korzystanie z usługi „ Książka na telefon”.
Biblioteka gromadzi dokumenty życia społecznego naszej gminy, którymi służy w razie potrzeby swoim czytelnikom i mieszkańcom tego terenu.
W celu propagowania kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży biblioteka stale współpracuje z instytucjami oświatowymi: przedszkolem i szkołą podstawową.
Biblioteka współpracuje również z Gminą Czemierniki, Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Sołectwami oraz organizacjami pozarządowymi.

W lutym biblioteka założyła konto na profilu społecznościowym – FB
W kwietniu zostały pomalowane pomieszczenia biblioteki w Czemiernikach oraz zakupione meble do czytelni.
W maju zostały również wznowione wizyty w przedszkolu połączone
z zajęciami prowadzonymi w ramach Klubu Malucha.
W czerwcu zostało utworzone oddzielne stanowisko komputerowe
z możliwością dostępu do cyfrowej biblioteki „ACADEMICA”.
W lipcu został otwarty Punkt biblioteczny w Stoczku.
W czerwcu podpisana została umowa z MKDNiS na realizację projektu,
pt. „Poprzez KOMIKS do historii” uzyskując tym samym dofinansowanie w kwocie 7 500,00 zł z wkładem własnym w wysokości 2500,00 zł.
W grudniu została podpisana umowa z Biblioteką Narodową o wdrożenie nowego programu bibliotecznego „ALMA”.
Biblioteka kontynuuje udział w projekcie „Mała książka, wielki człowiek”, „Przerwa na wspólne czytanie”, dzięki któremu otrzymaliśmy dwie pufy do siedzenia dla dzieci oraz uczestniczy w akcji „Biblioteka na to czeka”.

Promocja bibliotek i praca z czytelnikiem w 2021 roku była utrudniona
ze względu na panującą pandemię COVID-19 i obostrzenia z nią związane. Biorąc pod uwagę możliwości kadrowe organizowane wydarzenia i formy promocji realizowane były wspólnie przez wszystkie placówki.

 • Kontynuacja spotkań w KLUBIE MALUCHA- 23 spotkań, w których uczestniczyło 374 dzieci
 • spotkania z książką – 22 spotkania, w których uczestniczyło 1357 osób. Wizyty pracowników w przedszkolu połączone z czytaniem książek.
 • 2 lekcje biblioteczne, w których uczestniczyło 46 uczniów połączone ze zwiedzaniem Izby Regionalnej i zakończone ogniskiem. Forma lekcji i zakres materiału dostosowany był do możliwości percepcyjnych uczniów i wymogów programu nauczania.
 • udostępnienie objazdowej wystawy Lubelskie DNA w Filii
 • zorganizowanie akcji „Walentynka dla ukochanego bohatera /bohaterki z książki” uczestnictwo w akcji – XX ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
 • „Słodka loteria” z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet
 • Przyjmowanie i wybór prac do II Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną”
 • Organizacja wystawy stroików i ozdób wielkanocnych oraz kartek świątecznych
 • Organizacja charytatywnej akcji na rzecz Antosi Bober
 • Warsztaty słodki upominek dla mamy z okazji Dnia Matki
 • Współudział w akcji „Operacja Czysta Rzeka – Dolina Tyśmienicy”
 • Organizacja „Pikniku dziecięcego” z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Wystawa prac Ireny Kostrzewy – Haft koralikowy – obrazy
 • Organizacja rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz” do Firleja
 • Konkurs oraz wystawa prac „Stwórz Swojego Eko – robota” z okazji 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema
 • Czytanie Narodowe
 • Dzień głośnego czytania
 • Zorganizowana została wycieczka w ramach projektu „Poprzez KOMIKS do historii” do Muzeum Czynu Bojowego w Woli Gułowskiej, Muzeum Historii Kocka oraz miejsca przeprawy wojsk gen. Kleeberga przez Tyśmienicę w Bełczącu
 • Spotkanie autorskie z Hubertem Ronkiem – autorem komiksu
 • Dwudniowe autorskie warsztaty z autorem
 • Wystawa prac uczestników warsztatów komiksowych
 • Współpraca z Zespołem Szkół w Czemiernikach przy organizacji XVI Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Marianny Bocian, w którym wzięło udział wraz z uczestnikami
 • Trzydniowe warsztaty dla dzieci i dorosłych, które odbyły się w Stoczku dzięki współpracy z Sołectwem Stoczek oraz KGW Babiniec
 • Dwudniowe warsztaty Bożonarodzeniowe w Filii
 • W ciągu całego roku organizowane były wystawy oraz gazetki okolicznościowe


Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również