Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Kontrola zbiorników bezodpływowych

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba) i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciele, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda nieruchomość musi być skontrolowana raz na dwa lata. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Czemierniki zaprasza mieszkańców Gminy Czemierniki posiadających zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków do zgłoszenia się do Urzędu Miejskiego w Czemiernikach – Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji ul. Zamkowa 9, pok. nr 6 do dnia 31 maja 2024 r. w celu okazania zawartej umowy z przedsiębiorstwem odbierającym ścieki oraz dowodów potwierdzających uiszczenie opłat za usługę (rachunki, faktury).

Właściciele nieruchomości, którzy nie okażą wymienionych dokumentów w ww. terminie zostaną poddani kontroli terenowej.

Kontrole terenowe będą przeprowadzane w dniach od 3 czerwca 2024 roku do dnia 31 lipca 2024 roku.

Mieszkańcy są proszeni o przygotowanie umów na odbiór ścieków lub osadu z POŚ i faktur z dwóch ostatnich lat poprzedzających kontrolę.Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również