Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Uchwała o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach

Uchwała
Miejskiej Komisji Wyborczej w Czemiernikach
z dnia 8 kwietnia 2024 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Czemiernikach stwierdza, co następuje:

§ 1. 1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. żaden z 4 kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Miasta Czemierniki, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2. W dniu 21 kwietnia 2024 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.

3. Kandydatami na burmistrza w ponownym głosowaniu są:

1) FILIPEK Arkadiusz Tadeusz
Zgłoszony przez KWW „RAZEM DLA GMINY CZEMIERNIKI”

2) SOBIESZEK Kazimierz Włodzimierz
Zgłoszony przez KWW KAZIMIERZA SOBIESZKA

4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 7 kwietnia 2024 r.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz Miasta Czemierniki.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Czemiernikach
/-/ Waldemar KozakWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również