Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

LXVII sesja Rady Miejskiej – 2 lutego 2024 r. godz. 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), na wniosek Burmistrza Miasta Czemierniki zwołuję LXVII sesję Rady Miejskiej w Czemiernikach na dzień 2 lutego 2024 r. na godz. 10.00.

Obrady odbędą się w sali strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach ul. Zamkowa 11, 21-306 Czemierniki.

TRANSMISJA OBRAD

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
2.a. stwierdzenie quorum,
2.b. zmiany w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
3.a. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok;
3.b. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
3.c. w sprawie wskazania przedstawicieli do Komitetu Rewitalizacji;
3.d. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu;
3.e. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu;
3.f. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu.
4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Bączek

 Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również