Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 25 stycznia 2024 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 25 stycznia 2024 roku

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2024 roku na terenie Gminy Czemierniki przeprowadzonego w dniu 25 stycznia 2024 roku został wybrany niżej wymieniony oferent:

  • 1) Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Czemiernikach do realizacji zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 55.000,00 zł., słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych.

 

 

Burmistrz Miasta Czemierniki

/-/ Arkadiusz Filipek

 Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również