Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Zawiadomienie w sprawie konsultacji społecznych

Na podstawie Zarządzenia nr 35/2023 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 23 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zawiadamiam o konsultacjach z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Programu współpracy Gminy Czemierniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2024.

Opinie i uwagi na temat projektu uchwały można zgłaszać na piśmie do Urzędu Gminy Czemierniki, również za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: mariusz@czemierniki.eu w terminie do 8 listopada 2023 roku.

 

Projekt Uchwały pożytek publiczny 2024

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

/-/ Mariusz SałagaWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również