Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE
Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030

Wójt Gminy Czemierniki, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu. Konsultacje przeprowadzone będą od 11 października 2023 r. do 15 listopada 2023 r. w postaci:

Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny będzie:
– na stronie internetowej Gminy Czemierniki: www.czemierniki.eu
– na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
– w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki pokój nr 6.

Wypełnione formularze należy dostarczyć:
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: justyna@czemierniki.eu

– drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki

– lub bezpośrednio do Urzędu Gminy w Czemiernikach (pokój nr 6) w godzinach pracy Urzędu.

Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei1l_1dJC-3RIdwklKDo0KsdB-B_31mG23wsoY5pQvHir4ug/viewform?usp=pp_url

Spotkania konsultacyjnego w formie warsztatów, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. o godz. 13.00 w sali strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach ul. Zamkowej 11, 21-306 Czemierniki.

Uwagi do projektu Programu można składać do 15 listopada 2023 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Czemiernikach.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie www.czemierniki.eu oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki pokój nr 6:

– projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030 wraz z załącznikami,
– formularz zgłaszania uwag,
– obowiązek informacyjny RODO.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:
– na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
– na stronie internetowej www.czemierniki.eu
– na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki
– przez publikację w prasie.

Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych zostanie opracowany zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Czemierniki, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

WÓJT GMINY
/-/ Arkadiusz Filipek

Czemierniki, dnia 03.10.2023

Pliki do pobrania:
1. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030 (pdf)
2. Mapa obszaru rewitalizacji (pdf)
3. Formularz zgłaszania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030 (pdf)
4. Obowiązek informacyjny (pdf)Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również