Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

SUSZA ROLNICZA 2023

Herb gminy

Wójt Gminy Czemierniki, informuje rolników, że w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ogłoszony został stan zagrożenia suszą rolniczą na terenie gminy Czemierniki dla gleb:

kategorii I ( gleba bardzo podatna na suszę tj: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo–gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty) dla następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe,  rośliny strączkowe.

kategorii II ( gleby podatne na suszę tj. piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty) dla następujących upraw: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

Zagrożenie suszą na terenie gminy Czemierniki w systemie SMSR https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,0615032/

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały wprowadzone zmiany w sposobie szacowania suszy rolniczej: APLIKACJA „Zgłoś szkodę rolniczą” POZOSTAJE PODSTAWOWĄ METODĄ SZACOWANIA SUSZY. Aplikacja dostępna jest na portalu gov.pl przez profil zaufany rolnika.

Link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Za pomocą aplikacji można oszacować szkody również po zbiorach. Zgłoszenie w aplikacji jest niezbędne w celu otrzymania protokołu lub kalkulacji z szacowania strat.

Rolnik musi obowiązkowo złożyć wniosek o wyszacowanie suszy za pomocą publicznej aplikacji do dnia 15 października 2023 roku.

Zgłoszenie szkody w uprawach rolnych tylko do urzędu gminy zgodnie z przepisami prawa, jest niewystarczające.

W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację rolnik może zwrócić się  o dodatkowe oszacowanie szkód przez Komisję gminną (która dokona oceny strat podczas wizji w terenie). Wówczas rolnik powinien złożyć wniosek o wyszacowanie suszy rolniczej 2023 przez Komisję gminną w Urzędzie Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki  druk wniosku jest do pobrania poniżej lub bezpośrednio w Urzędzie.

Do wniosku o oszacowanie strat w uprawach należy dołączyć kopię  wniosku  o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2023.

Zgłaszanie strat spowodowanych suszą rolniczą do komisji gminnych nie jest obowiązkowe – Komisja gminna szacuje szkodę spowodowaną suszą tylko na wniosek producenta rolnego. Oszacowanie szkód przez komisję gminną poprzez lustracje w terenie może nastąpić niezależnie od terminu złożenia wniosku przez rolnika za pomocą aplikacji i tylko w uprawach wymienionych wyżej na I i II kategorii gleby podatności na suszę.

Kategorię gleb podatności na suszę poszczególnych działek można sprawdzić pod linkiem:

https://czemierniki.e-mapa.net/    (zaznaczając warstwę na mapie: monitoring warunków glebowych – podatność gleb na suszę)

Komisja gminna, może szacować jedynie uprawy, które nie zostały uprzątnięte  z pola na dzień szacowania w terenie. Uprawy, które rolnik zbierze z pola mogą być oszacowane jedynie przez aplikację.

Wynik szacowania suszy przeprowadzony przez Komisję gminną w terenie będzie stanowił jedynie uzupełnienie szacunku dokonanego przez aplikację.

 

Komisja gminna będzie prowadzić lustrację w terenie bez indywidualnego powiadamiania rolnika.

 

Do pobrania:

Wniosek o wyszacowanie suszy rolniczej 2023

 

 Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również