Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Obwieszczenie Wójta Gminy Czemierniki z dnia 23 maja 2023 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI
z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Czemierniki uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 oraz z 2023 r. poz. 28) w związku z uchwałą Nr LVII/290/2023 Rady Gminy Czemierniki z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czemierniki na lata 2023-2030 będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr LVII/289/2023 Rady Gminy Czemierniki z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czemierniki.

Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną. Dokument opracowywany będzie przy szerokim udziale i zaangażowaniu mieszkańców, środowisk społecznych, przedsiębiorców oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji. Zapewnione zostanie włączenie interesariuszy zarówno w proces przygotowania, jak i prowadzenia oraz oceny rewitalizacji.

Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz Filipek

Załącznik:

Uchwała Nr LVII/290/2023 Rady Gminy Czemierniki z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.pdf

 Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również