Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Zwierzowa Akcja Kastracja

W okresie od 20.04 – 30.11.2023r. każdy mieszkaniec Gminy Czemierniki może skorzystać z bezpłatnego zabiegu sterylizacji albo kastracji psa lub kota.
Wysokość środków finansowych jest ograniczona, dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń.
• Akcja prowadzona we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu.
• Mieszkańcy mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu (8:00-16:00). Informacje o akcji udzielane są pod nr tel. 83 30 68 250.
• Zabiegi wykonuje lek. wet. J. Zdziennicki, A. Sych Przychodnia Weterynaryjna S.C., ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski tel. 83 352 03 13.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest dokonanie kolejno następujących czynności:
1. złożenie przez właściciela zwierzęcia wniosku do Wójta Gminy Czemierniki o dofinansowanie wykonania zabiegów wraz z aktualnym zaświadczeniem o szczepieniu zwierzęcia przeciwko wściekliźnie przez pełnoletniego właściciela psów i kotów, będącego mieszkańcem gminy Czemierniki.
2. otrzymanie informacji o akceptacji wniosku i skierowania na wykonanie zabiegów w zakładzie o którym mowa w ust. 1, z którym Gmina Czemierniki posiada zawartą umowę. Skierowania zachowują ważność przez okres 1 miesiąca od daty wystawienia.
3. zakwalifikowanie zwierzęcia do zabiegów i ich zrealizowanie w Przychodni Weterynaryjnej S.C., ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski.
W ramach realizacji planu każdy pies albo kot poddany zabiegowi sterylizacji/kastracji zostaje trwale oznakowany przez wszczepienie chipa. Zwierzę nie zostanie oznakowane, jeżeli już wcześniej wszczepiono mu chip. Każde oznakowane zwierzę zostaje wpisane przez zakład wykonujący zabieg, do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych – Safe-Animal.
Wnioskodawcy posiadający więcej niż jedno zwierzę domowe (psa, kota), mogą w bieżącym roku budżetowym uzyskać dofinansowanie maksymalnie na sterylizację/kastrację dwóch psów lub sterylizację/kastrację dwóch kotów. Z możliwości wykonania zabiegów finansowanych przez Gminę Czemierniki wyłączone są zwierzęta utrzymywane przez właścicieli w ramach zorganizowanej hodowli, prowadzonej w celach zarobkowych.
Udzielenie dofinansowania uzależnione jest od wykonania zabiegów nie później niż do dnia 30 listopada 2023r.
Ostateczna decyzja co do zakwalifikowania zwierzęcia do wykonania zabiegów należy do lekarza weterynarii, który ocenia czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie.Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również