Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Drodzy mieszkańcy miejscowości Czemierniki i gminy Czemierniki

Herb gminy

24 stycznia Rada Gminy Czemierniki podjęła uchwałę dotyczącą przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Czemierniki w sprawie nadania miejscowości prawa miasta. Każdy mieszkaniec będzie mógł wyrazić swoje zdanie w ankiecie, która będzie dostarczona mieszkańcom, lub na organizowanych zebraniach oraz będzie do pobrania na stronie internetowej gminy.

Inicjatywa odzyskania prawa miasta wynikła z tego, ze Czemierniki przez ponad 360 lat były miastem (od 1509 do 1870 roku). Prawa miasta zostały odebrane przez carat po Powstaniu Styczniowym w związku z uczestnictwem w nim mieszkańców Czemiernik. W tym roku wypada 160 rocznica Powstania Styczniowego i w związku z tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zachęca miejscowości do odzyskania praw zabranych przez carat. Czemierniki są na liście  miejscowości, które mogą odzyskać prawa miasta dlatego postanowiliśmy rozpocząć tę procedurę pytając o zdanie mieszkańców.

Złoty okres Czemiernik przypadł na XVI wiek po tym gdy w 1509 roku wieś stała się własnością rodu Firlejów. Mikołaj Firlej z Dąbrowicy za zasługi wojenne pod Smoleńskiem otrzymał od króla Zygmunta I Starego przywilej przenoszący Czemierniki na prawo miejskie magdeburskie. Zmienia się wówczas wygląd miasta, otrzymuje ono wydłużony rynek, samorząd miejski i herb. Czemierniki stają się ważnym ośrodkiem handlowo-usługowym. W tym okresie powstał też prawdopodobnie murowany dwór, rozbudowany w latach 1615–1622 oraz Kościół.

W okresie od października 1625 roku do stycznia 1626, w rezydencji Henryka Firleja schronił się wraz z rodziną i dworem król Zygmunt III Waza, który obawiał się panującej wówczas w Krakowie zarazy.

Bogata przeszłość historyczna, zachowany układ urbanistyczny miasta, piękne zabytki mogą przyczynić się do tego, że 1 stycznia 2024 roku odzyskamy zabrane przez carat prawa miasta. Jesteśmy to winni swoim poprzednikom.

Przed ponownym zostaniem miastem największą obawę mieszkańców budzi wysokość podatków i opłat. Już w listopadzie uchwalono stawki podatków na ten rok. To samo dotyczy stawek za odpady komunalne, ścieki czy wodę. Te stawki będzie ustalać ta sama Rada, tylko zmieniona będzie jej nazwa na Radę Miasta. Nie ma żadnego prawa, które dla miast podwyższa podatki czy opłaty. Tak więc obawy są nieuzasadnione.

Uzyskanie praw miejskich nie będzie miało wpływu na zmianę zatrudnienia w urzędzie, ani diety radnych czy pensję burmistrza. Wszystko zostaje po staremu. Jedyne koszty to zmiana tabliczek na urzędzie i pieczątek.

Zostanie też dodatek wiejski dla nauczycieli, bo przysługuje on nauczycielom też w małych miasteczkach do 5 tys. mieszkańców.

Mieszkańcy nie będą musieli zmieniać żadnych dokumentów (dowodu, prawa jazdy itp.)

Zmiana statusu naszej miejscowości nie spowoduje zatem wzrostu kosztów i opłat dla mieszkańców.

 

Korzyści z odzyskania praw miejskich mogą być natomiast bardziej widoczne

– prestiż miejscowości i większe możliwości pozyskiwania funduszy unijnych, zarówno dla małych gmin jak i miasteczek.

– otwarcie nowych przestrzeni dla inwestorów i osób chcących się osiedlać na terenie gminy

– Ponadto powinna bardziej rozwinąć się turystyka oraz wzrosnąć wartości działek i domów. Ludzie chętniej zamieszkują małe miasta widząc w nich możliwości rozwoju.

– Powinna też wzrosnąć liczba miejsc noclegowych w ramach agroturystyki i może wreszcie zostanie utworzone utworzony punkt gastronomiczny – będą na to dodatkowe fundusze unijne.

Biorąc pod uwagę wszystkie uwagi, po rozmowach z radnymi oraz władzami miasteczek, które odzyskały ostatnio prawa miasta (Goraj, Kamionka), konsultacje społeczne i jeśli będą one pozytywne, to zgodnie z wolą mieszkańców złożymy wniosek, by przywrócić prawa miasta Czemiernikom, co wg mnie należy się tej pięknej miejscowości oraz osobom je zamieszkującym. Jeśli spełnimy wszystkie wymagania ostateczna decyzja będzie należeć do Prezesa Rady Ministrów.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Zapraszamy do urzędu gminy.

 

Wójt Gminy

Arkadiusz FilipekWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również