Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Obwieszenie Wójta Gminy Czemierniki z dnia 24.10.2022 r.

urna wyborcza logo

Obwieszczenie Wójta Gminy Czemierniki z dnia 24 października 2022 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277), uchwały Nr XXXI/181/2018 Rady Gminy Czemierniki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czemierniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Lubels. z 2018 r. poz. 1531) Wójt Gminy Czemierniki, podaje do publicznej wiadomości informację o granicach i numerze okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czemiernikach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czemierniki zarządzonych na dzień 18 grudnia 2022 r.:

Numer okręgu wyborczego: 7

Granice okręgu wyborczego: Sołectwo Czemierniki (część): ul. Grobelna, ul. Rynek, ul. Zamkowa, ul. Parczewska (część) od nr 1 do nr 32

Liczba radnych wybieranych w okręgu: 1

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Czemiernikach będzie lokal Nr 9 Urzędu Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki tel: 83 351-30-03.

Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz FilipekWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również