Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Zawiadomienie w sprawie konsultacji społecznych

Na podstawie Zarządzenia nr 48/2022 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zawiadamiam o konsultacjach z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Programu współpracy Gminy Czemierniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Opinie i uwagi na temat projektu uchwały można zgłaszać na piśmie do Urzędu Gminy Czemierniki, również za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: mariusz@czemierniki.eu w terminie do 7 listopada 2022 roku.

Projekt Uchwały pożytek publiczny 2023Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również