Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Wybory uzupełniające do Rady Gminy

urna wyborcza logo

Zarządzenie Nr 273 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czemierniki

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277, ze zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 2054) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Czemierniki w jednomandatowym okręgu wyborczym Nr 7, w którym wybierany będzie jeden radny.
§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 18 grudnia 2022 r.
§ 3. Terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda Lubelskie Lech Sprawka

Kalendarz wyborczy

Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 24 października
2022 r.
–  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz    o wyznaczonej    siedzibie     Gminnej     Komisji     Wyborczej    w Czemiernikach;

–  zawiadomienie    Komisarza     Wyborczego     w Białej     Podlaskiej o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego

do 3 listopada 2022 r. – zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Białej Podlaskiej kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Czemiernikach
do 8 listopada 2022 r. – powołanie przez Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej Gminnej Komisji Wyborczej w Czemiernikach
do 14 listopada 2022 r.
do godz. 24.00
– zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Czemiernikach list kandydatów na radnego
do 18 listopada 2022 r. –   zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Białej Podlaskiej kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej;

–  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w tym o lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

do 28 listopada 2022 r. – przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Czemiernikach numerów dla zarejestrowanych list kandydatów;

– powołanie przez Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej obwodowej komisji wyborczej;

–   sporządzenie w Urzędzie Gminy Czemierniki spisu wyborców

do 5 grudnia 2022 r. – zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Białej Podlaskiej zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;

– rozplakatowanie   obwieszczenia   Gminnej    Komisji    Wyborczej   w Czemiernikach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego

do 9 grudnia 2022 r. –   składanie   wniosków   o   sporządzenie   aktu   pełnomocnictwa do głosowania
do 13 grudnia 2022 r. – zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Białej Podlaskiej zamiaru głosowania   korespondencyjnego   przez    wyborców    podlegających   w dniu głosowania  obowiązkowej  kwarantannie,  izolacji  lub  izolacji  w warunkach domowych
16 grudnia 2022 r.
o godz. 24.00
– zakończenie kampanii wyborczej
17 grudnia 2022 r. – przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
18 grudnia 2022 r.
w godz. 7.00-21.00
– przeprowadzenie głosowania

 Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również