Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Przetarg na dzierżawę nieruchomości komunalnych

Wójt Gminy Czemierniki ogłasza publiczny przetarg ustny na dzierżawę następujących nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Czemierniki:

  • nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Bełcząc, oznaczona numerem ewidencyjnym: 1598/14 o pow. 1,05 ha, uregulowana w księdze wieczystej KW 42 411 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.

Wymieniona działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czemierniki znajduje się w terenach oświaty i wychowania.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 10,00 q pszenicy rocznie.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 10.00, w lokalu Urzędu Gminy w Czemiernikach, pokój Nr 9.
Osoby przystępujące do przetargu w/w nieruchomości obowiązani są wpłacić wadium w wysokości 100 zł do kasy tut. urzędu najpóźniej do dnia 15 listopada 2022 r. do godz. 14.00.
Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również