Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

ZMIANY W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE

Plakat Czyste powietrze

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” od dnia 15 lipca 2022 r. uwzględnia prefinansowanie dla II i III części Programu (obejmujący podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) oraz wzrost maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez Beneficjentów części II Programu do 47 000 zł i części III Programu do 79 000 zł.

Składanie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) – formularz 5.6.0.

Najistotniejsze zamiany dotyczące dotacji z prefinansowaniem:

  • Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez WFOŚIGW na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem m.in: prefinansowanie obejmuje wypłatę:
    *zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
    *pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.
  • Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.
  • Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.
  • Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również