Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do CEEB

Obraz przedstawia przypomnienie o złożeniu deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku/mieszkania ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl  lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Czemierniki.

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji na stronie GUNB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Deklaracja – budynki i lokale mieszkalne –  deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022

Deklaracja – budynki i lokale niemieszkalne – deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022



Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również