Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Lublinie Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim informuje o ogłoszeniu przez Prezesa KRUS XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

Konkurs przeznaczony dla uczniów z wiejskich szkół podstawowych ma na celu promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych. W bieżącym roku w szczególny sposób akcentowane są czynności niebezpieczne, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia w procesie produkcji rolniczej.


Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:

  • I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,
  • II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.
  • W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą o rozpropagowanie konkursu wśród wszystkich uczniów szkoły i zachęcenie ich do udziału w konkursie.

Na etapie Państwa placówki należy wyłonić po trzy prace plastyczne w formacie A3, dwuwymiarowe, wykonane metodą dowolną, w każdej grupie wiekowej, a następnie przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Placówka Terenowa KRUS w Radzyniu Podlaskim
ul. Chomiczewskiego 6
21-300 Radzyń Podlaski
„Konkurs”

Na etapie naszej Placówki a następnie Oddziału Regionalnego najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa w nieprzekraczalnym terminie z dniem 21 marca 2022r. Najpóźniej w tym dniu prace muszą dotrzeć już do Placówki Terenowej w Radzyniu Podlaskim. Po tej dacie prace nie będą przyjmowane (data stempla pocztowego nie ma tu znaczenia).

Pełny regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz załączniki zostały przesłane do Szkół pocztą elektroniczną, oraz są dostępne na stronie internetowej KRUS. Formularz zgłoszeniowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku powinny być na trwale przymocowane do pracy plastycznej.Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również