Aktualności

Konkurs fotograficzny „Temat rzeka”

Czytaj więcej o: Konkurs fotograficzny „Temat rzeka”

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza konkurs fotograficzny skierowany zarówno do amatorów, jak i profesjonalnych fotografików pt. „Temat rzeka”. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: „Przyroda i krajobraz” oraz „Człowiek i rzeka”. Prace dotyczyć mogą Wisły, wieprza, Bugu, Tyśmienicy, Bystrzycy i Wilgi – rzek, na które wpływ będzie mieć planowana droga wodna E40.

Zdjęcia należy przesyłać do dnia 6 stycznia 2020 r.

Patronem artystycznym zdarzenia jest Związek Polskich Fotografów Przyrody, natomiast patronem merytorycznym jest Koalicja Ratujmy Rzeki.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem stope40@otop.org.pl

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie www.otop.org.pl

Informacja dla mieszkańców Gminy Czemierniki

Do dnia 20.12.2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, przy Pl. Potockiego 1 w pokoju nr 17 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowany w ramach modernizacji tej ewidencji. Projekt dotyczy obrębów ewidencyjnych: Czemierniki I, Czemierniki II, Czemierniki III i Wygnanów położonych w jednostce ewidencyjnej Czemierniki w powiecie radzyńskim.

Podstawowymi elementami ww. projektu są mapa ewidencyjna oraz rejestr gruntów.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

informacja

III Czemiernickie Marsze Niepodległości

Czytaj więcej o: III Czemiernickie Marsze Niepodległości

11 listopada, w 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, w Szkole Podstawowej w Czemiernikach odbyły się Czemiernickie Marsze Niepodległości. Ta cykliczna impreza zgromadziła wiele osób, które chciały aktywnie spędzić wolny czas i w ten sposób uczcić nasze Święto Narodowe.
Oprócz sprawdzenia swojej sprawności fizycznej i orientacji w terenie uczestnicy mogli również nawiedzić urokliwe miejsca Czemiernik. Impreza miała również za zadanie spopularyzować różne formy aktywnego spędzania czasu wolnego.
Uczestnicy biorący udział w marszach zostali sklasyfikowani na trzy kategorie:
• Szkoła Podstawowa,
• Rodzinna,
• Open.
Trasy liczyły od 5 do 8 km. długości i były poprowadzone po mieszanym terenie. Mimo wielu niekorzystnych prognoz, pogoda dopisała.
Ilość nagród była imponująca, dlatego wystarczyło ich dla każdego uczestnika. Nie sposób nie wspomnieć o Sponsorach, którzy hojnie wsparli organizatorów imprezy. Byli to:
• Wójt Gminy Czemierniki – Arkadiusz Filipek
• P.H.U. Włodzimierz Domański
Organizatorem gry terenowej był Czemiernickie Towarzystwo Regionalne w ramach projektu Drogi wolności w Gminie Czemierniki, współfinansowana z Programu Działaj Lokalnie przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Fundację Akcja Działa.
Gospodarzem imprezy był dyrektor Szkoły Podstawowej w Czemiernikach, pan Ireneusz Kaczorek. Budową trasy zajął się pan Tomasz Sobieszek wraz z sympatykami SKTK – Maksymilianem Kurowskim i Sebastianem Majem. Wsparcia w technicznego udzielił nauczyciel Szkoły Podstawowej w Czemiernikach, pan Krzysztof Badziak.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali puchary i dyplomy. Byli to:
• Szkoła podstawowa – Natalia Zagrodna i Łucja Wójtowicz;
• Open – Arkadiusz Wójtowicz i Patryk Skolimowski;
• Rodzinna – rodzina Brzozowskich.
Każdy z uczestników oprócz nagrody otrzymał dyplom uczestnictwa w III Czemiernickich Marszach Niepodległości.

Czytaj więcej „III Czemiernickie Marsze Niepodległości”

Umowa na budowę drogi Niewęgłosz-Czemierniki-Wygnanów podpisana!

Czytaj więcej o: Umowa na budowę drogi Niewęgłosz-Czemierniki-Wygnanów podpisana!

Wójt Gminy Arkadiusz Filipek informuje, że dnia 26 listopada 2019 r. uczestniczył w spotkaniu w Starostwie Powiatowym  w Radzyniu  Podlaskim dotyczącym podpisania umowy na drogę Niewęglosz-Czemierniki-Wygnanów.

Umowę w obecności Wicewojewody Lubelskiego p. Roberta Gmitruczuka podpisali Starosta Radzyński p. Szczepan Niebrzegowski, Wicestarosta p. Michał Zając oraz p. Marcin Zieliński dyrektor techniczny o. Lublin firmy Strabag.

Termin wykonania inwestycji planowany jest na wrzesień 2020 r. Ponad 10 km drogi na terenie naszej gminy na kwotę powyżej 11 mln zł. Koszt inwestycji dla Gminy Czemierniki  wyniesie niecałe 1,7 mln zł.

Pan Wójt pragnie podziękować wszystkim, którzy mieli wpływ na złożenie wniosku z p. Starostą Szczepanem Niebrzegowskim i Zarządem Powiatu na czele, szczególne podziękowania kieruje dla Wicewojewody p. Roberta Gmitruczuka.

Poniżej zdjęcia z wczorajszego spotkania

Czytaj więcej „Umowa na budowę drogi Niewęgłosz-Czemierniki-Wygnanów podpisana!”

Fotorelacja z przeglądu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Stoczku

Dnia 11 listopada 2019 r. w Klasztorze OO. Franciszkanów w Stoczku odbył się „Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej”. Był to jubileuszowy 15 już przegląd pieśni patriotycznej.

Dziękujemy 16 zespołom śpiewaczy z powiatu radzyńskiego, którzy brali udział w tym wydarzeniu.

Poniżej fotorelacja

Czytaj więcej „Fotorelacja z przeglądu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Stoczku”

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski działając na podstawie Uchwały Nr   CXVIII/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (zwana dalej uchwałą Zarządu) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji, a następnie do udziału w głosowaniu na rzecz ich wyłonienia.

Rada, jako organ opiniodawczo-doradczy i konsultacyjny w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego, będzie składała się z 20 członków: 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz 5 przedstawicieli Marszałka Województwa Lubelskiego. Kadencja Rady Wojewódzkiej będzie trwać będzie 3 lata (art. 41a ust. 4 ustawy).

Czytaj więcej „Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji”

Do góry