Aktualności

Odstrzał sanitarny dzików

Czytaj więcej o: Odstrzał sanitarny dzików

ROZPORZĄDZENIE NR 2  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie miasta Radzyń Podlaski oraz gmin: Radzyń Podlaski, Wohyń, Komarówka Podlaska, Kąkolewnica, Borki, Ulan Majorat i Czemierniki powiatu radzyńskiego obejmującego obwody łowieckie nr 68, 67, 69, 83, 39, 53, 42, 82, 56, 70, 55, 84, 98

Czytaj więcej „Odstrzał sanitarny dzików”

Rozporządzenie Wojewody w sprawie ASF

Czytaj więcej o: Rozporządzenie Wojewody w sprawie ASF

ROZPORZĄDZENIE NR 8 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, łukowskiego i radzyńskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017r. poz.1521), w związku z:
– wyznaczeniem w dniach 18, 19 i 20 lipca 2017 r. kolejno trzech ognisk choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach w powiecie radzyńskim, gmina Kąkolewnica, w miejscowościach Wygnanka i Kąkolewnica;
– wyznaczeniem 21 lipca 2017 r. oraz w dniach 3, 22, 23, 25 sierpnia 2017 r. ognisk afrykańskiego pomoru świń w powiecie bialskim, gmina Międzyrzec Podlaski w miejscowościach Bereza, Międzyrzec Podlaski, Sitno, Wysokie, Rogoźnica;
– wyznaczeniem 10 sierpnia 2017 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Michałówka w powiecie bialskim, gmina Biała Podlaska,
dla których obszar zapowietrzony i zagrożony przekracza granice jednego powiatu;
– obowiązkiem powiększenia obszaru zapowietrzonego, określonego w § 1 pkt 2 i zagrożonego, określonego w § 1 pkt 4 rozporządzenia Nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 3353),
zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej „Rozporządzenie Wojewody w sprawie ASF”

Przypomnienie!

Przypominamy, że woda z fontanny nie nadaje się do kąpieli ani do spożycia!

Wyniki Letnich Turniejów na Orliku 2017

Czytaj więcej o: Wyniki Letnich Turniejów na Orliku 2017

8 lipca na obiekcie sportowym Orlik animator sportu zorganizował i przeprowadził turniej w piłkę nożną o Puchar Wójta Gminy Czemierniki p. Krystyny Dobrowolskiej dla uczniów młodzieży gimnazjalnej. W zawodach wzięło udział 5 zespołów.

Wyniki spotkań:

Wierzchowiny – Stójka 7 – 1
Orzeł – Bambo Team 5 – 2
Stójka – Czerwony Fox 2 – 5
Wierzchowiny – Bambo Team 7 – 2
Czerwony Fox – Orzeł 0 – 2
Bambo Team -Stójka 2 – 1
Orzeł – Wierzchowiny 0 – 0
Czerwony Fox – Bambo Team 6 – 0
Orzeł – Stójka 14 – 0
Czerwony Fox – Wierzchowiny 7 – 2

Czytaj więcej „Wyniki Letnich Turniejów na Orliku 2017”

Montaż kolektorów słonecznych

Czytaj więcej o: Montaż kolektorów słonecznych

Wójt Gminy Czemierniki zaprasza mieszkańców biorących udział w projekcie ,,Kontynuacja działań na rzecz wzrostu wykorzystania OZE na terenie Gminy Czemierniki” (montaż kolektorów słonecznych) do podpisania umowy określającej warunki udziału w projekcie i odbioru faktury. Umowę i fakturę należy odebrać w Urzędzie Gminy w Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, pokój nr 6 w dniach od 7 do 11 sierpnia 2017 roku w godzinach:

 • poniedziałek 8.00 – 16.00
 • wtorek 8.00 – 18.00
 • środa 8.00 – 18.00
 • czwartek 8.00 – 16.00
 • piątek 8.00 – 16.00

Dopłata mieszkańca do poszczególnych zestawów (płatna w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury):

 • instalacja solarna z dwoma kolektorami montowana na budynku – 1929,43 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 43/100);
 • instalacja solarna z trzema kolektorami montowana na budynku – 2117,67 zł (słownie: dwa tysiące sto siedemnaście złotych 67/100);
 • instalacja solarna z czterema kolektorami montowana na budynku – 2399,07 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 07/100);
 • instalacja solarna z dwoma kolektorami montowana na gruncie – 2284,68 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote 68/100);
 • instalacja solarna z trzema kolektorami montowana na gruncie – 2503,68 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzy złote 68/100);

Planowany termin rozpoczęcia prac montażowych 15 września 2017 r.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 833513003 wew.22., tel. 833513454 wew.22., tel. 833513455 wew.22.

Ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Lubelszczyźnie

Czytaj więcej o: Ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Lubelszczyźnie

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

W związku z wystąpieniem ognisk afrykańskiego pomoru świń na Lubelszczyźnie przypominam, że najważniejszym sposobem ochrony świń przed tą chorobą jest wdrożenie w gospodarstwie zasad bioasekuracji.

Podstawowe zasady bioasekuracji to zakaz kupowania świń nieoznakowanych i z niewiadomego źródła, utrzymanie świń w sposób wykluczający ich kontakt z dzikami, karminie wyłącznie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących, wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, używanie oddzielnego stroju do pracy ze zwierzętami i pozostawianie go w chlewni.

Wszyscy posiadacze świń zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, czyli między innymi właściwego oznakowania świń oraz dokonywania stosownych zgłoszeń w biurach ARiMR.

Wystąpienie ASF pociąga za sobą poważne skutki zabicia i utylizacji chorych zwierząt, ograniczenia w hodowli, handlu i przemieszczeniu zwierząt oraz duże straty finansowe.

Za nie przestrzeganie przepisów grożą wysokie kary administracyjne i mandaty oraz brak odszkodowań za straty będące wynikiem zabiegów nakazanych przez Inspekcję Weterynaryjną.

Do pobrania:

Obowiązujące przepisy prawa:

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r., poz. 511 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek (Dz. U. z 2003 r. Nr 168, poz. 1643)

Czytaj więcej „Ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Lubelszczyźnie”

Do góry