Aktualności

Drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

Czytaj więcej o: Drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Czemierniki ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości komunalnej będącej własnością Gminy Czemierniki.

Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Lichty oznaczona numerem działki: 908 o pow. 0,30 ha uregulowana w księdze wieczystej Nr Kw. LU1R/00030787/5. Wymieniona działka w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w terenach przeznaczonych w części pod budownictwo zagrodowe z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego i usług nieuciążliwych oznaczona na planie symbolem 12 MR, w pozostałej części pod użytkowanie rolnicze.
Cena wywoławcza nieruchomości – 18 112 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 1000, w lokalu Urzędu Gminy w Czemiernikach, pokój Nr 9. Nadmieniam, że pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 07 października 2016 r. ze skutkiem negatywnym. Osoby przystępujące do przetargu w/w nieruchomości obowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości do kasy tut. Urzędu najpóźniej do dnia 09 grudnia 2016 r. do godz. 14.00.
Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Mogiły to historia – o czemiernickim cmentarzu opowiada Marian Mazurek, historyk i regionalista

Cmentarz w Czemiernikach pochodzi z początku XIX wieku. Na jego terenie stoi zabytkowa, modrzewiowa kaplica pw. św. Ludwika, pomnik poświęcony powstańcom styczniowym i wiele ciekawych grobów osób, które na trwale zapisały się w historii okolicy, ale często też – Polski. O czemiernickim cmentarzu i znanych osobach, które na nim spoczywają opowiada Marian Mazurek, historyk, regionalista, autor monografii o ziemi czemiernickiej.

Film zrealizowany przez nową telewizję internetową Opinie TV.

Źródło: opinie.news

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Czytaj więcej o: Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Złote Gody w Czemiernikach. Przeżyli razem pół wieku.

W niedzielę 23 października 2016 r. dwanaście par z terenu Gminy Czemierniki świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Stanisława BM w Czemiernikach odprawioną w intencji Jubilatów i ich rodzin przez ks. kan. Jerzego Latawca.
Dalsza część Złotych Godów miała miejsce w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Czemiernikach. Dostojni Jubilaci zostali uroczyście powitani przez Panią Krystynę Dobrowolską – Wójta Gminy oraz Pana Jana Skubiszewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Pani Wójt życzyła Naszym Jubilatom wiele zdrowia i pomyślności „Niech nadchodzące dni, miesiące, lata będą dla Państwa pełne optymizmu i radości. Niech upływają Wam
w spokoju, w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków. Niech zdrowie zawsze Wam dopisuje, a błogosławieństwo Boże dodaje Wam siły do dalszego trwania we wspólnej miłości, przyjaźni i zaufaniu”.

Czytaj więcej „Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego”

Czad i ogień – obudź czujność!

Czytaj więcej o: Czad i ogień – obudź czujność!

Kampania społeczna „Czad i ogień – obudź czujność!” będzie odpowiedzią na alarmujące statystyki pożarów i zatruć czadem. Poniżej do pobrania i odsłuchania materiały kampanii.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania

Czytaj więcej o: Informacja o wyniku postępowania

ZP.271.3.2016

Zamawiający Gmina Czemierniki informuje, że w postępowaniu pn.: ,, Dostawa urn wyborczych dla Gminy Czemierniki” została wybrana oferta firmy:  Grupa METALCRAFT Sp.z o.o.  ul. Księżnej Jolanty 38, 62-800 Kalisz.

Zestawienie złożonych ofert:

Lp / Nazwa Wykonawcy / Adres Wykonawcy / Cena brutto
1. Grupa METALCRAFT Sp.z o.o. ul. Księżnej Jolanty 38, 62-800 Kalisz, 2 692,47 zł
2. MT PLASTICS Sp. z o.o.  Lubiejew 2A, 96-500 Sochaczew, 3 998,98 zł
3. KEY COMPANY Sp. z o.o.  ul. Usługowa 4,  15-522 Białystok-Zaścianki, 2 926,17 zł
4. COKW/ Babycam Paweł Chodkowski Reguły, ul. Królewska 5, 05-816 Michałowice, 4 339,24 zł
5. VIVENGE Sp. z o.o. ul. Warszawska 73, 08-110 Siedlce, 3 393,38 zł
6. METAL SPAW Anna Wróbel ul. Bysławska 73, 04-993 Warszawa, 2 841,77 zł

Wójt Gminy
/-/ Krystyna Dobrowolska

Zapytanie ofertowe na wykonanie wraz z dostawą urn wyborczych

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie wraz z dostawą urn wyborczych

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na treść art. 4 pkt 8 (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) ze względu na fakt, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30.000€.

1.    Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Czemierniki
ul. Zamkowa 9
21-306 Czemierniki
NIP 538 18 50 582
Regon 030237486
www.czemierniki.eu
tel. 833513003
fax 833513031
e-mail: gmina@czemierniki.eu, czemierniki@poczta.onet.pl

2.    Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urn wyborczych dla Gminy Czemierniki.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę do siedziby Zamawiającego :
•    urny wyborczej dla obwodu głosowania do 750 wyborców w ilości 2 szt.
•    urny wyborczej  dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w ilości 1 szt.
•    urny  wyborczej dla obwodu głosowania do 750 wyborców w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w ilości 2 szt.
      Wykonawca w ramach przedmiotu umowy ma obowiązek dostarczenia wraz z urnami pokrowców zabezpieczających przed uszkodzeniami (na każdą z dostarczonych urn).

Czytaj więcej „Zapytanie ofertowe na wykonanie wraz z dostawą urn wyborczych”

Do góry