Aktualności

Piesek szuka domu

Czytaj więcej o: Piesek szuka domu

Poszukujemy domu dla suczki, która po zeszłotygodniowym pożarze została bez dachu nad głową.

Suczka jest łagodna, spokojna, lgnie do ludzi. Istnieje możliwość sterylizacji na koszt gminy.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Czemierniki lub pod numerem telefonu 833513003

Czytaj więcej „Piesek szuka domu”

Spotkania opłatkowe

Czytaj więcej o: Spotkania opłatkowe

W dniu 16 grudnia 2018 r. w strażnicy OSP w Czemiernikach odbyły się spotkania opłatkowe – pierwsze członków klubu AA Płomyk w Czemiernikach, drugie Orkiestry Dętej Gmin Czemierniki – Radzyń Podlaski. Oba spotkania odbyły się w miłej atmosferze, oddającej piękno zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Uczestniczyli w niej przedstawiciele miejscowego samorządu Wójt Gminy Arkadiusz Filipek i Przewodniczący Rady Gminy Marek Bączek, a nadto zaproszeni goście Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek i Radna Anna Grochoła.

Zajęcia fitness dla mieszkańców gminy Czemierniki

Czytaj więcej o: Zajęcia fitness dla mieszkańców gminy Czemierniki

Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 stycznia 2019 r. rozpoczynamy bezpłatne zajęcia fitness dla mieszkańców gminy Czemierniki. Zajęcia będą odbywać się w Zespole Szkół w Czemiernikach w każdy czwartek w godzinach 17.30 – 19.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Wójt Gminy Czemierniki oraz Dyrektor Zespołu Szkół

6.12.2018 r. – spotkanie dotyczące rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Radzyniu Podlaskim organizuje spotkanie informacyjne dotyczące możliwości rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, na mocy której koła zyskają osobowość prawną. Na spotkanie w dniu 6 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w biurze LGD „Zapiecek” zapraszamy zainteresowanych rejestracją przedstawicieli KGW.

LGD „Zapiecek”
tel. 83 352 16 00

3.02.2019 r. – wybory uzupełniające

Czytaj więcej o: 3.02.2019 r. – wybory uzupełniające

ZARZĄDZENIE NR 271 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czemierniki

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754,1000 i 1349) zarządza się, co następuje
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Czemierniki w jednomandatowym okręgu
wyborczym Nr 3, w którym wybierany będzie jeden radny.
§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 3 lutego 2019 r.
§ 3. Terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do
zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek

KALENDARZ WYBORCZY

Czytaj więcej „3.02.2019 r. – wybory uzupełniające”

Do góry