Aktualności

ROLNICZY HANDEL HURTOWY ORAZ MAŁE PRZETWÓRSTWO

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła w dniach 31 stycznia – 03 marca 2019 roku nabór wniosków  dla MAŁEGO PRZETWÓRSTWA ROLNEGO oraz ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO w ramach dotacji PROW 2014-2020: Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Czytaj więcej „ROLNICZY HANDEL HURTOWY ORAZ MAŁE PRZETWÓRSTWO”

Weekend dla rolników na Targach Agro-Park – zapisy w Urzędzie Gminy do 28.02.2019 r.

 

Agro-Park to prestiżowe wydarzenie, które z sukcesem od lat integruje środowisko rolnicze. Kolejna, czyli już XII edycja odbędzie się w dniach 2-3 marca 2019 r. na terenie Targów Lublin. Będzie to owocny weekend dla osób zainteresowanych rolnictwem, gdyż oprócz największej w historii ekspozycji, odbędą się konferencje, spotkania z ekspertami i prezentacje nowinek branżowych.

Targi Rolnicze AGRO-PARK są bardzo popularne wśród rolników z Lubelszczyzny oraz województw ościennych. By zachęcić do udziału w tym wydarzeniu rolników z całej Polski organizatorzy kontynuują program dofinansowania przyjazdu dla grup. By grupa je otrzymała powinna liczyć minimum 12 osób. Zgłoszenia należy dokonać do 28 lutego na stronie internetowej www.agropark.pl.

Więcej informacji na www.agropark.pl

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 30 stycznia 2019 roku

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Czemierniki przeprowadzonego w dniu 30 stycznia 2019 roku został wybrany niżej wymieniony oferent:

  • 1) Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Czemiernikach do realizacji zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 58.000,00 zł., słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych.

 

Wójt Gminy

/-/ Arkadiusz Filipek

 

Zmiana formularza wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, iż zmianie uległ formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aktualny formularz znajduje się na stronie Gminy Czemierniki w zakładce zwrot podatku akcyzowego.

Koncert Kolęd 2019

13 stycznia 2019 r w Zespole Szkół w Czemiernikach odbył się Koncert Kolęd zorganizowany przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą gmin Czemierniki – Radzyń Podlaski pod batutą pana Tomasza Nurzyńskiego.

W koncercie wzięli udział m.in. Starosta Radzyński Szczepan Niewęgłowski, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, Zastępca Wójta Radzyń Podlaski Anna Grochoła oraz Proboszcz Parafii Czemierniki ks. Jerzy Latawiec, Wójt Gminy Czemierniki Arkadiusz Filipek wraz z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy Marek Bączek, Sekretarz Gminy Waldemar Kozak, Dyrektor Zespołu Szkół Ireneusz Kaczorek.

W koncercie wziął udział także zaproszony Chór z Żelechowa, zespoły śpiewacze z gminy Czemierniki oraz chór szkolny ze Szkoły Podstawowej w Czemiernikach.

Widowisko trwało ponad dwie godziny i przysporzyło licznie zgromadzonej widowni wielu niezapomnianych wrażeń i wzruszeń.

Czytaj więcej „Koncert Kolęd 2019”

Szkolenie dla rolników

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim informuje, że w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100 przyjmowane są zgłoszenia na szkolenia dla rolników dotyczące uzyskania kwalifikacji dla osób uprawnionych do uboju zwierząt w celu produkcji mięsa przeznaczonego wyłącznie na użytek własny.

Powyższe szkolenia będą przeprowadzone po uzyskaniu zgłoszeń od odpowiedniej liczby rolników oraz w uzgodnionym terminie,

Zgłoszenia należy składać osobiście w sekretariacie Inspektoratu w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.

Do góry