Kontakt

Urząd Gminy Czemierniki

adres
ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, woj. lubelskie

e-mail:

NIP:
538-12-68-238

REGON:
000535280

Kod terytorialny GUS:
0615032

faks:
833-068-258

centrala telefon:
83 351-30-03

83 351-34-54

83 351-34-55

Nazwisko i imię
stanowisko
Numer pokojuNumer telefonuE-mail
Filipek Arkadiusz
Wójt Gminy
1833068241wojt@czemierniki.eu
Jeż-Cholewa Monika
Inspektor do spraw organizacyjnych, kultury i promocji
2833068242sekretariat@czemierniki.eu
monika@czemierniki.eu
Godula Dorota
Inspektor do spraw administracyjnych i obsługi rady
2833513003dorota@czemierniki.eu
Karczmarz Anna
Inspektor do spraw płac i obsługi kasowej
3833068243anna@czemierniki.eu
Bajda Teresa
Kierownik Referatu ds. Organizacyjnych i Podatkowych
4833068244bajdateresa@czemierniki.eu
Kopiś Izabela
Inspektor do spraw księgowości podatkowej
4833068245izabela@czemierniki.eu
Kopeć Grażyna
Inspektor do spraw organizacji oświaty
5833068247grazyna@czemierniki.eu
Dawidek Elżbieta
Inspektor do spraw finansów oświaty
5833068246e.dawidek@czemierniki.eu
Ostaszewski Krzysztof
Inspektor do spraw mienia komunalnego i gospodarki gruntami
6833068248krzysztof@czemierniki.eu
Kusek Anna
Podinspektor do spraw inwestycji i zagospodarowania przestrzennego
6833068249anna.kusek@czemierniki.eu
Świć Elżbieta
Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
6833068250elka@czemierniki.eu
Sałaga Mariusz
Inspektor do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych
7833068252mariusz@czemierniki.eu
Kalinowski Piotr
Inspektor do spraw rozliczeń, zarządzania kryzysowego i obronnych
7833068251piotr@czemierniki.eu
Jarzyna Sławomir
Zastępca Kierownika USC
8833068253usc@czemierniki.eu
Kozak Waldemar
Sekretarz Gminy
10833068254sekretarz@czemierniki.eu
waldek@czemierniki.eu
Sochal-Węgrzyn Elżbieta
Podinspektor do spraw księgowości budżetowej
11833068255e.wegrzyn@czemierniki.eu
Chudek Aleksandra
Inspektor do spraw księgowości budżetowej
11833068256aleksandra@czemierniki.eu
Błaszczak Janina
Skarbnik Gminy
12833068257skarbnik@czemierniki.eu

 Gmina Czemierniki

z siedzibą w Czemiernikach
przy ul. Zamkowej 9, 21-306 Czemierniki
NIP: 538-18-50-582     
REGON: 030237486