Kontakt

Urząd Gminy Czemierniki

adres
ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, woj. lubelskie

e-mail:

NIP:
538-12-68-238

REGON:
000535280

Kod terytorialny GUS:
0615032

faks:
83 351-30-31

centrala telefon:
83 351-30-03

83 351-34-54

83 351-34-55

numery wewnętrzne:

sekretariat:
11

Wójt
21

Sekretarz
17

Skarbnik
15

Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności
19

podatki
20

zamówienia publiczne, ochrona środowiska, gospodarka gruntami
22

kasa
12

księgowość
13

oświata
14

fundusze zewnętrzne, naliczanie płac
18

 

 Gmina Czemierniki

z siedzibą w Czemiernikach
przy ul. Zamkowej 9, 21-306 Czemierniki
NIP: 538-18-50-582     
REGON: 030237486