GOPS

Dane kontaktoweGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach
ul. Zamkowa 21
21-306 Czemierniki

powiat radzyński
woj. lubelskie
telefon / faks:83 351-30-78
godziny urzędowania:
do dnia 31.08.2016 r.
poniedziałek – piątek
730 – 1530
godziny urzędowania:
do dnia 01.09.2016 r.
poniedziałek – piątek
800 – 1600
e-mail:gopsczemierniki@poczta.onet.pl
NIP:538-12-68-304
REGON:002300746

Agnieszka Grochowska-Paśnik
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pokój nr 3

Anna Czyżak
– Główny Księgowy
pokój nr 2

Anna Bober
Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
pokój nr 5

Łucja Dołęga
Inspektor do spraw świadczeń wychowawczych
pokój nr 5

Pracownicy socjalni:
Joanna Kasprowicz
Specjalista pracy socjalnej
– teren: Stoczek, Stójka, Bełcząc i Niewęgłosz
pokój nr 4

Edyta Filipek
Specjalista pracy socjalny
– teren: Czemierniki i Skoki
pokój nr 4

Anna Kozak – Dajek
Specjalista pracy socjalnej
– teren: Lichty i Wygnanów
pokój nr 4

Katarzyna Dudzińska (w zastępstwie za Annę Kozak-Dajek)
Pracownik Socjalny
– teren: Lichty i Wygnanów
pokój nr 4