Kozak Irena

Insp. ds. obsługi kasowej
telefon:

83 351-30-03 wewn. 12
83 351-34-54 wewn. 12
83 351-34-55 wewn. 12
faks:

83 351-30-31załatwianie spraw:

Urząd Gminy Czemierniki
parter, pokój nr 3e-mail:

irenakozak@czemierniki.eu
 
Zakres czynności:
  1. prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy,
  2. prowadzenie obsługi kasowej Zespołu Szkół w Czemiernikach,
  3. prowadzenie obsługi kasowej Publicznego Gimnazjum w Czemiernikach,
  4. sporządzanie raportów kasowych dla wszystkich jednostek,
  5. przyjmowanie wpłat podatków i opłat,
  6. prowadzenie księgowości analitycznej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  7. rozliczanie inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  8. wydawanie zaświadczeń o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego i dochodach szacunkowych z gospodarstwa rolnego,
  9. wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta i Kierownika Referatu.