Pracownicy Urzędu Gminy Czemierniki

Nazwisko i imię
stanowisko
Numer pokojuNumer telefonue-mailInformacje dodatkowe
Filipek Arkadiusz
Wójt Gminy
1833068241wojt@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Kozak Waldemar
Sekretarz Gminy
10833068254sekretarz@czemierniki.eu
waldek@czemierniki.eu
informacje dodatkowe
Urząd Stanu Cywilnego
Jarzyna Sławomir
Zastępca Kierownika USC
8833068253usc@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Referat ds. Finansów
Błaszczak Janina
Skarbnik Gminy
Kierownik referatu
12833068257skarbnik@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Chudek Aleksandra
Inspektor do spraw księgowości i rozliczeń VAT
11833068256aleksandra@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Dawidek Elżbieta
Inspektor do spraw finansów oświaty
5833068246e.dawidek@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Karczmarz Anna
Inspektor do spraw płac i obsługi kasowej
3833068243anna@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Kopeć Grażyna
Inspektor do spraw organizacji oświaty
5833068247grazyna@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Sochal-Węgrzyn Elżbieta
Podinspektor do spraw księgowości budżetowej
11833068255e.wegrzyn@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Referat ds. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Świć Elżbieta
Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i zamówień publicznych
Kierownik referatu
6833068250elka@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Kalinowski Piotr
Inspektor do spraw rozliczeń, zarządzania kryzysowego i obronnych
7833068251piotr@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Kusek Anna
Inspektor do spraw inwestycji i zagospodarowania przestrzennego
6833068249anna.kusek@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Ostaszewski Krzysztof
Inspektor do spraw mienia komunalnego i gospodarki gruntami
6833068248krzysztof@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Sałaga Mariusz
Inspektor do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych
7833068252mariusz@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Referat ds. Podatkowych i Organizacyjnych
Bajda Teresa
Inspektor ds. podatków i opłat
Kierownik referatu
4833068244bajdateresa@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Godula Dorota
Inspektor do spraw administracyjnych i obsługi rady
2833513003dorota@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Jeż-Cholewa Monika
Inspektor do spraw organizacyjnych, kultury i promocji
2833068242sekretariat@czemierniki.eu
monika@czemierniki.eu
informacje dodatkowe
Kopiś Izabela
Inspektor do spraw księgowości podatkowej
4833068245izabela@czemierniki.euinformacje dodatkowe