Pracownicy Urzędu Gminy Czemierniki

Nazwisko i imię
stanowisko
Numer pokojuNumer telefonuE-mail
Dobrowolska Krystyna
Wójt Gminy
183 3513448
83 3513003 wewn. 21
wojt@czemierniki.eu
Mateusiak Henryk
Sekretarz Gminy
1083 3513003 wewn. 17sekretarz@czemierniki.eu
Błaszczak Janina
Skarbnik Gminy
1283 3513003 wewn. 15skarbnik@czemierniki.eu
Świć Teresa
Inspektor do spraw organizacyjno – administracyjnych
283 3513003 wewn. 11teresa@czemierniki.eu
Kozak Irena
Inspektor do spraw obsługi kasowej
383 3513003 wewn. 12irenakozak@czemierniki.eu
Bajda Teresa
Inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat
483 3513003 wewn. 20bajdateresa@czemierniki.eu
Puchacz Irena
Inspektor do spraw księgowości podatkowej
483 3513003 wewn. 20puchaczirena@czemierniki.eu
Kopeć Grażyna
Inspektor do spraw organizacji oświaty
583 3513003 wewn. 14grazyna@czemierniki.eu
Dawidek Elżbieta
Podinspektor do spraw finansów światy i księgowości budżetowej
583 3513003 wewn. 14e.dawidek@czemierniki.eu
Ostaszewski Krzysztof
Inspektor do spraw mienia komunalnego i gospodarki gruntami
683 3513003 wewn. 22krzysztof@czemierniki.eu
Karczmarz Barbara
Inspektor ds. rozwoju społeczno – gospodarczego
683 3513003 wewn. 22karczmarz@czemierniki.eu
Świć Elżbieta
Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
683 3513003 wewn. 22elka@czemierniki.eu
Sałaga Mariusz
Inspektor do spraw funduszy strukturalnych, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi
783 3513003 wewn. 18mariusz@czemierniki.eu
Karczmarz Anna
Podinspektor do spraw księgowości budżetowej
783 3513003 wewn. 18anna@czemierniki.eu
Kopiś Izabela
Podinspektor do spraw społecznych
783 3513003 wewn 18izabela@czemierniki.eu
Jarzyna Sławomir
Zastępca Kierownika USC
883 3513003 wewn. 19usc@czemierniki.eu
Kalinowski Piotr
Młodszy Referent do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony p. poż.
883 3513003 wewn. 19piotr@czemierniki.eu
Cholewa Alina
Inspektor do spraw księgowości budżetowej
1183 3513003 wewn. 13alinacholewa@czemierniki.eu
Świć Barbara
Inspektor do spraw księgowości budżetowej
1183 3513003 wewn. 13barbara@czemierniki.eu
Kozak Waldemar
Kierownik Referatu do spraw Organizacyjnych i Społecznych
283 3513448waldek@czemierniki.eu