Nowy plac zabaw w Czemiernikach

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wykonano projekt pn. „Plac zabaw i zagospodarowanie terenu na działkach nr 174 i 179 w miejscowości Czemierniki”. W ramach projektu utworzono i wyposażono plac zabaw w elementy małej architektury oraz wykonano plac rekreacyjny o powierzchni całkowitej 750 m2. Plac rekreacyjny jest miejscem wypoczynku dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz turystów odwiedzających Czemierniki. Plac znajduje się w bliskiej, wzrokowej odległości od zabytkowego pałacu. Na terenie placu znajduje się miejsce na ognisko, jest to doskonałe miejsce do organizowania biesiad i spotkań.
Plac zabaw jest częściowo przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, wspólna zabawa stanie się możliwością integracji z rówieśnikami.
Alejki z ławkami parkowymi, trawniki oraz nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów zapewnią idealne miejsce do wypoczynku i spotkań wszystkich mieszkańców z naszej gminy. Duża powierzchnia obiektu umożliwia organizację imprez integracyjnych dla wszystkich grup wiekowych.
Na terenie placu zaprojektowano wydzielone miejsce na ognisko, o średnicy paleniska 5 m. Będzie to przyjazne miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i rodziców, a także młodzieży szkolnej (spotkania klasowe) i starszej.
Za udostępnienie placu oraz wyposażenia nie będą pobierane opłaty.