Złote Gody w Czemiernikach

Powiększ obraz

W niedzielę, 10 listopada br. szesnaście par małżeńskich z terenu gminy Czemierniki świętowało 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym, sprawowaną w intencji Jubilatów i ich rodzin. Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Biesiadnym „Korona” w Czemiernikach, gdzie miało miejsce uroczyste wręczenie „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Przybyłym parom Pan Arkadiusz Filipek – Wójt Gminy oraz Pan Waldemar Kozak – Sekretarz Gminy złożyli serdeczne gratulacje, wyrazy uznania oraz spełnienia marzeń, długich lat życia w zdrowiu i miłości oraz doczekania kolejnych wspólnych rocznic. Głos zabrał także Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk. Pogratulował Jubilatom wzajemnego szacunku, odpowiedzialności, cierpliwości, umiejętności wybaczania – „Jesteście Państwo dla młodego pokolenia wspaniałym przykładem na to, iż miłość nie jest pustym słowem, że naprawdę warto razem iść przez życie, wspólnie cieszyć się sukcesami i wspólnie pokonywać trudności. W tak uroczystym dla Państwa i Państwa rodzin Dniu Jubileuszu, prosimy przyjąć słowa najwyższego uznania oraz życzenia zdrowia, pogody ducha i wielu dalszych wspólnie przeżytych dni”.

W tym roku pięćdziesiąta rocznicę ślubu świętowali:

Alicja i Władysław Maj z Wygnanowa,

Marianna i Jerzy Błaszczak z Czemiernik,

Kazimiera i Ludwik Delążek z Bełcząca,

Ewa i Tadeusz Oleksińscy z Wygnanowa,

Krystyna i Władysław Dobrowolscy z Czemiernik,

Krystyna i Jan Krajanowscy z Czemiernik,

Stanisława i Kazimierz Karwowscy z Licht,

Janina i Andrzej Świć ze Stójki,

Zofia i Ludwik Nogal ze Skoków,

Krystyna i Wojciech Sznura z Czemiernik,

Danuta i Zygmunt Biernaccy z Licht,

Anna i Czesław Błaszczak z Czemiernik,

Alina i Marian Kleszcz z Bełcząca,

Zofia i Stanisław Komar z Bełcząca,

Urszula i Włodzimierz Kozak z Czemiernik,

Zofia i Marian Malarz z Czemiernik.

Uroczystego aktu dekoracji „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał sam Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk, natomiast legitymacje, pamiątkowe dyplomy i kwiaty wręczali: Pan Arkadiusz Filipek – Wójt Gminy, Pan Marek Bączek – Przewodniczący Rady Gminy, Pan Sławomir Jarzyna – Zastępca Kierownika USC, w asyście ks. kan. Jerzego Latawca.

Po wręczeniu medali tak podniosłą chwilę uczczono wznosząc toast symboliczną lampką szampana i odśpiewano gromkie „Sto lat”. Następnie w imieniu wszystkich Jubilatów Pani Krystyna Dobrowolska złożyła serdeczne podziękowania za msze świętą, pamięć i trud włożony w organizację „Złotych Godów”. Na zakończenie było wspólne pamiątkowe zdjęcie oraz koncert skrzypcowy w wykonaniu Aleksandry Polak. Całe spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

Dziękujemy Panu Markowi Jeżowskiemu za wykonanie okolicznościowych fotografii.

 

Sławomir Jarzyna

Z-ca Kierownika USC