Odbiór protokołów z oszacowania strat w uprawach

Wójt Gminy informuje, że rolnicy którzy złożyli oświadczenia o stratach w gospodarstwie spowodowane suszą proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Czemiernikach pokój nr 6 w celu odebrania potwierdzonego przez Wojewodę protokołu z oszacowania strat.