GUS realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie kraju

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.

Więcej informacji na temat badań rolniczych znajdą Państwo na załączonym poniżej plakacie informacyjnym:

plakat rolny 2019

Szczegółowe informacje odnośnie metod realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów znajdują się na stronie internetowej GUS:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/