Informacja o przetargu

25 marca 2019 r. na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czemierniki opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane związane z projektem „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez przebudowę gminnego stadionu w Czemiernikach w celach rekreacyjnych oraz integrujących lokalną społeczność”.

Zapraszamy chętne firmy do składania oferty do dnia 9 kwietnia 2019 r., godz. 10:00.

Wszelkie informacje oraz wzory dokumentów znajdują się pod poniższym linkiem:

https://ugczemierniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=276&p1=szczegoly&p2=63157