PGE Dystrybucja S.A. zawiadamia o planowanych wyłączeniach prądu

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, realizując obowiązki nałożone prawem na Operatora Systemu dystrybucyjnego Elektroenergetycznego powiadamia odbiorców z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie planowanych w dostarczaniu energii elektrycznej poprzez umieszczenie stosownych informacji na swojej stronie internetowej pod adresem https://pgedystrybucja.pl/. Dodatkowo informacje dostępne są również pod numerem telefonu 991 w formie komunikatów głosowych. dla większości przypadków planowanych wyłączeń stosowane jest również wywieszanie plakatów w terenie w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Nadto PGE Dystrybucja S.A. rozpoczęła realizację zadania zmierzającego do indywidualnego powiadamiania odbiorców na telefony komórkowe o planowanych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej. Aktualnie jest możliwe indywidualne powiadamianie na adres e-mail poprzez zamówienie bezpłatnego newslettera z informacjami o planowanych wyłączeniach – poprzez wypełnienie krótkiego formularza dostępnego na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. (link: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach).