Nowe władze Gminy Czemierniki

W dniu 23 listopada 2018 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach odbyła się pierwsza sesja VIII kadencji Rady Gminy Czemierniki. Podczas obrad ślubowanie na Wójta złożył Pan    Arkadiusz Filipek oraz Radni Gminy.
Przewodniczącym Rady Gminy został Pan Marek Bączek, wiceprzewodniczącym został Pan Tomasz Kaczorek. Ustalono także składy poszczególnych Komisji.

Składy Komisji:
1. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
Przewodniczący –Agnieszka Świć
Zastępca Przewodniczącego – Tomasz Kaczorek
Członek – Radosław Niewęgłowski
Członek – Marzanna Nurzyńska
Członek – Andrzej Sokołowski

2. Komisja Rolnictwa i Zasobów Naturalnych:
Przewodniczący – Katarzyna Salczyńska
Zastępca Przewodniczącego – Andrzej Sokołowski
Członek – Radosław Niewęgłowski
Członek – Eugeniusz Latek
Członek – Kazimierz Piątek

3. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:
Przewodniczący – Jacek Świć
Zastępca Przewodniczącego – Zbigniew Sznura
Członek – Mariusz Siwek
Członek – Arkadiusz Skubisz
Członek – Katarzyna Szczygielska

4. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Czemierniki:
Przewodniczący – Katarzyna Szczygielska
Zastępca Przewodniczącego – Mariusz Siwek
Członek – Arkadiusz Skubisz
Członek – Agnieszka Świć
Członek – Jacek Świć.

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czemierniki:
Przewodniczący – Marzanna Nurzyńska
Zastępca Przewodniczącego – Katarzyna Salczyńska
Członek – Kazimierz Piątek

Wójt Gminy oraz Radni zapowiedzieli, że dołożą wszelkich starań, by nie zawieźć oczekiwań pokładanych w nich przez mieszkańców gminy.
Podziękowali za zaufanie i głosy oddane na nich w wyborach.

Nowo zaprzysiężony Wójt zapewnił, ze chce być Wójtem dla wszystkich mieszkańców.