Płatności kartą w kasie Urzędu Gminy

Powiększ obraz

Od 14 grudnia 2017 r. przy stanowisku kasowym pojawi się terminal płatniczy, z którego każdy może skorzystać przy opłacaniu podatków i opłat na rzecz Gminy Czemierniki. Płatności można dokonać również w formie zbliżeniowej.